RC Dlháčik | Bratislava

Adresa ZŠ Majerníkova 60, Bratislava Email info@dlhacik.sk Telefón +421 949 503 444 Web www.dlhacik.sk

Rodinné centrum Dlháčik je občianske združenie, ktoré v roku 2011 založili mamičky na Dlhých dieloch. Našim poslaním je vytvárať priestor pre mamičky s deťmi a ich rodinných príslušníkov. Je priestorom pre celú rodinu, ale predovšetkým pre rodičov na materskej, alebo rodičovskej dovolenke.

Rodinné centrum Dlháčik je občianske združenie, ktoré v roku 2011 založili mamičky na Dlhých dieloch. Našim poslaním je vytvárať priestor pre mamičky s deťmi a ich rodinných príslušníkov. Je priestorom pre celú rodinu, ale predovšetkým pre rodičov na materskej, alebo rodičovskej dovolenke. Usilujeme sa o to, aby sme na Dlhých dieloch vytvorili silnú a pevnú rodinnú komunitu postavenú na vzájomnej spolupatričnosti, či zdieľaní každodenných starostí i radostí.

„Láska matiek premieňa svet,
zmeňme ho spolu!“

Pre deti ponúkame 3 herne, v ktorých nechýbajú hračky, knižky, odrážadlá, šmýkačka, bazén s guličkami, domček, tramplolína… a samozrejmosťou je aj prebaľovací pult a pohodlné kreslo na dojčenie, aby aj tie najmenšie detičky u nás dostali všetko, čo potrebujú.

Počas programu sú návštevníkom k dispozícii všetky priestory nášho rodinného centra okrem megaherne, v ktorej sa program odohráva a je vyhradená len pre účastníkov programu. Obmedzenie sa netýka tvorivých dielní.
Vstupné: 1,50 Eur na rodinu
permanentka na 10 vstupov – 14 eur
Herňa
Zdroj: Dlháčik

Zdroj: www.dlhacik.sk