Prázdniny s angličtinou pre deti od 3 do 8 rokov

Adresa Kysucká 16, Košice Západ Email apvkosice@gmail.com Telefón 0904320919 Web facebook.com

Letné kurzy anglického jazyka pre deti od 3 do 8 rokov

Letné kurzy AJ pre deti od 3 do 8 rokov budú prebiehať na Kysuckej 16, Košice. Deti budú rozdelené do dvoch skupín:

Júl – August 2013

1.skupina (3-5 rokov) 08.00 – 12.00

2.skupina (6-8 rokov) 13.00 – 17.00

Kurzy budú prebiehať v pondelok až piatok.

V cene 50 Eur/ týždeň je zahrdnuté:

– 20 vyučovacích hodín týždenne

– učebný materiál

– pitný režim – občerstvenie

 

Hodiny anglického jazyka sú vedené tak, aby deti mali možnosť zoznámiť sa a používať anglický jazyk ako prirodzený dorozumievací prostriedok.

Predškoláci sa zoznamujú s angličtinou formou rôznych aktivít, hier, pesničiek, príbehov, dramatizácie, rôznych pokynov.

U školopovinných detí sa kladie dôraz ma prehĺbenie znalosti anglického jazyka, spávnu výslovnosť, používanie gramatiky v konverzácii priateľským prístupom a hravou formou.

 

Výhody:

– malé skupiny (3-5 detí)

– Intenzívne osvojovanie si anglického jazyka (4 hodiny denne)

– Kombinujeme konštruktívne vyučovanie so zábavou a kladieme dôraz na to, aby deti používali a zároveň rozširovali svoje znalosti počas konverzácie.

– kurzy budú vedené lektorom s pedagogickým vzdelaním získanym v USA (uznaným MŠ SR) a s 10 ročnou pedagogickou praxou v USA.

 

Termíny:

1.7.-5.7.2013                                  5.8.-9.8.2013

8.7.-12.7.2013                                12.8.-16.8.2013

15.7-19.7.2013                               19.8.-23.8.2013

22.7.-26.7.2013                              26.8.-30.8.2013

19.7.-2.8.2013

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/75706203/apv2.png

Zdroj: facebook.com