Plavecká škola Rosnička

Adresa Na Pasekách 22, 83106 Bratislava Email paliatka@post.sk Telefón +421 908 174 469 Web www.plaveckaskola-rosnicka.sk

Cieľom plaveckého výcviku je naučiť dieťa plávať. Jedná sa však o zložitejší proces, kedy sa výsledného cieľa nedá dosiahnuť naraz.
Najskôr musíme dieťa dokonalo zoznámiť s vodným prostredím. Musíme docieliť v našej práci toho, aby sa správne zvolenou metódou, dieťa vo vode adaptovalo, docieliť prirodzeného pohybu vo vode.

Plávanie je fyziologicky najvhodnejším telesným cvičením. Strieda napätie s relaxáciou, čo priaznivo pôsobí na činnosť pohybového aparátu, krvného obehu, nervovej sústavy aj dýchacieho ústrojenstva. Otužuje a rovnomerne rozvíja organizmus a pôsobí preventívne proti mnohým chorobám. Je vhodné od kojeneckého veku do staroby, nezpôsonuje prudké nárazy, otrasy a nadmerné namáhanie sliach a svalov. Je vynikajúci prostriedok rehabilitácie, podporuje celkovú vytrvalosť a odolnosť.

Cieľom plaveckého výcviku je naučiť dieťa plávať. Jedná sa však o zložitejší proces, kedy sa výsledného cieľa nedá dosiahnuť naraz.
Najskôr musíme dieťa dokonalo zoznámiť s vodným prostredím. Musíme docieliť v našej práci toho, aby sa správne zvolenou metódou, dieťa vo vode adaptovalo, docieliť prirodzeného pohybu vo vode. Dosiahnuť úplnej voľnosti a radosti z pohybu vo vode. Docieliť, aby sa dieťa na plávanie tešilo. Jednotlivé pohybové zručnosti sa potom prí výučbe nezaraďujú samostatne, ale v určitých celkoch, v ktorých sa opakujú.
Deti vätšinou reagujú konkrétne na určitou situáciu. Najdôležitejšou metódou pri aktivitách detí je HRA a motivácia veškerej pohybovej činnosti.

 

Postup výučby plávania

Začiatočnou etapou výučby plávania je základné plávanie. Základné plávanie sa delí do troch etáp:

  1. prípravná etapa
  2. základná etapa
  3. zdokonaľovacia etapa
    1.) PRÍPRAVNÁ ETAPA ZÁKLADNÉHO PLÁVANIA

Je zameraná na osvojenie si istého a bezpečného pohybu vo vodnom prostredí, pričom je potrebné zvládnutie základných plaveckých zručností ako sú: ponáranie a orientácia vo vode, skoky do vody nohami napred, splývane na prsiach i na znaku, vznášanie v rôznych polohách, dýchanie do vody v pokoji i v pohybe, pohyb po dne bazéna i s pomocou paží, základné plavecké pohyby hornými a dolnými končatinami, súhra. Ako hlavný prostriedok sa používajú pohybové hry všetkých druhov.

Cieľom prvej etapy je deti naučiť využívať základné zručnosti v rôznych podmienkach, ku ktorým patria: skok z výšky aspoň jedného metra, orientácia dieťaťa na určitý plávajúci predmet, doplávanie k nemu na vzdialenosť aspoň 10 m, prenesenie predmetu k okraju bazéna a samotný výstup z vody. Netrvá sa na presnom vykonaní plaveckých spôsobov, ale vyžaduje sa individuálne zvládnutie základov techniky.

Táto etapa spadá do veku od 2 do 6 rokov. Počet hodín na osvojenie si cieľov v prípravnej etape je 15 až 20 hodín s frekvenciou minimálne dvoch hodín týždenne. Odporučaný počet detí na jedného cvičiteľa je 8 – 12 detí.

    2.) ZÁKLADNÁ ETAPA ZÁKLADNÉHO PLÁVANIA

Nadväzuje na prípravnú etapu a je zameraná na osvojenie si jedného alebo dvoch plaveckých spôsobov kraul a znak s dodaním plaveckého spôsobu prsia.

Cieľom základnej etapy je preplávať 25 metrov ľubovoľným plaveckým spôsobom, 15 metrov iným plaveckým spôsobom a 25 metrov voľné nohy.
Naučiť jednoduché obrátky a štarty a rozvíjať tak svoje pohybové schopnosti. Do základnej etapy sú zaradené deti, ktoré absolvovali prípravnú etapu a splnili jej ciele. Pre zvládnutie základnej etapy je potrebných 20 – 25 hodín s frekvenciou dvoch hodín za týždeň.

Táto etapa spadá do obdobia 7 – 9 ročných detí.

    3.) ZDOKONAĽOVACIA ETAPA ZÁKLADNÉHO PLÁVANIA
Je konečnou etapou základného plávania a zároveň významnou etapou športovej predprípravy.

Jej cieľom je zdokonaľovanie naučených plaveckých spôsobov, kraul, znak a prsia. Osvojenie si a zdokonaľovanie ďalšieho plaveckého spôsobu motýlik, zdokonaľovanie štartov a obrátok, rozvoj pohybových a funkčných schopností.

Počet výcvikových hodín sa pohybuje od 16 – 20 hodín s frekvenciou 2 – 3 krát do týždňa s dĺžkou vyučovacej hodiny 60 minút. Optimálny vek na zdokonaľovanie techniky plávania a rozširovania si plaveckých zručností je 10 – 12 rokov detí.

Miesto konania plaveckých kurzov: Pasienky 25 m výukový bazén 
Prihlásiť na kurz plávania sa môžete počas celého roku.

Plavecký tréning sa koná v sobotu.
• Skupina A od 13.00 do 14.00 hod 
• Skupina B od 14.00 do 15.00 hod 

Cena Dlhého kurzu je 136 € na 17 hodín, cena Krátkeho kurzu je 90 € na 12 hodín.

Zdroj: www.plaveckaskola-rosnicka.sk