Plavecká škola Fliper

Adresa Rovniankova 22, 85102 Bratislava Email info@plavaniefliper.sk Telefón +421 903 150 611 Web www.plavaniefliper.sk

Plaveckú školu Fliper sme založili v roku 2011, za účelom skvalitnenia telesného vývoja, podpory zdravého životného štýlu a pozitívneho využitia voľného času pre našich zverencov.
Sme bývalí športovci a absolventi Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Máme bohatú absolventskú prax s výučbou, prácou s deťmi už v predškolskom veku, s mládežou, ale aj dospelými. Radi by sme využili svoje praktické a teoretické poznatky a skúsenosti z nášho štúdia a športového života, o ktoré sa s Vami radi podelíme.

Plaveckú školu Fliper sme založili v roku 2011, za účelom skvalitnenia telesného vývoja, podpory zdravého životného štýlu a pozitívneho využitia voľného času pre našich zverencov.

Sme bývalí športovci a absolventi Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Máme bohatú absolventskú prax s výučbou, prácou s deťmi už v predškolskom veku, s mládežou, ale aj dospelými. Radi by sme využili svoje praktické a teoretické poznatky a skúsenosti z nášho štúdia a športového života, o ktoré sa s Vami radi podelíme.

 

Naše ciele:

  • poskytnúť možnosť pozitívneho využitia voľného času pre deti a mládež
  • u našich zverencov vyvolať dobrý pocit z vynaloženého úsilia
  • zbaviť deti prípadného strachu z vody
  • vytvorenie pozitívneho vzťahu k vode, plávaniu a zdravému životnému štýlu
  • naučiť správne plavecké techniky jednotlivých častí tela a postupne ich zosúladiť
  • neplavcov naučiť aspoň jeden plavecký štýl, šikovnejších viac štýlov
  • nadobudnutie kvalitných základov pre všetky plavecké štýly
  • naučiť dieťa ponárať hlavu pod vodu, splývanie, dýchanie do vody a potápať sa
  • plavcov zdokonaliť, prípadne naučiť ich to čo ešte nevedia

Plávanie je pre človeka jedna z najprirodzenejších a najšetrnejších foriem pohybu. Pre deti, mládež, ale aj dospelých predstavuje ideálnu telesnú aktivitu, ktorá takmer vôbec nezaťažuje kĺby a opornú sústavu. Je vhodné pre všetky vekové kategórie a začať s ním nie je nikdy neskoro. S ľútosťou však musíme konštatovať, že plávanie a jeho výcvik už v dnešnej dobe nie je pre deti na školách štandardom tak, ako tomu bolo v minulosti. Bazénov pre verejnosť a možností plávať je stále menej, a preto je dobré využiť každú príležitosť.

 

Ďalšie výhody a význam plávania:
•pozitívne vplýva na správne držanie tela

•formuje postavu

•zlepšuje celkovú kondíciu (silu, rýchlosť, vytrvalosť)

•posilňuje imunitný systém

•priaznivo ovplyvňuje obehový systém

•vytvára športového ducha

•podporuje kvalitný spánok

•zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc

•je ideálny spôsob na chudnutie, keďže naraz zapája niekoľko veľkých svalových skupín

•zabezbečuje otužovanie organizmu

•vplýva na rozvoj a udržiavanie kĺbovej pohyblivosti

•rovnomerne zaťažuje všetky svalové skupiny a časti tela (pri správnej technike)

•zlepšuje koordináciu pohybov

•predstavuje ideálny spôsob rehabilitácie po rôznych druhoch zranení a úrazov

•je výborným spôsobom psychohygieny a mentálneho tréningu

 

Predškoláci

Skupina je určená pre malých neplavcov od 3,5 do 6 rokov. Nadobúdajú tu prvé skúsenosti s vodou, zbavujú sa prípadného strachu a budujú si k nej pozitívny vzťah. Jeden tréner má na starosť 2 deti (výnimočne 3). Čas strávený v bazéne je 30 minút.

 

Začiatočníci

Táto skupina patrí začínajúcim plavcom. Deti si osvojujú nové plavecké techniky, učia sa samostatne splývať, dýchať do vody a jednotlivé časti rôznych plaveckých spôsobov. Snažia sa v čo najkratšom čase naučiť samostatne plávať. Na jedného trénera pripadajú 3-4 deti (podľa ich schopností). Tréningová jednotka má 45 minút.

 

Plavci

Účasníci vedia už samostatne plávať aspoň dvoma spôsobmi. Zdokonaľujú to čo už vedia, a učia sa ďalšie plavecké štýly a prvky. Na jedného trénera pripadá maximálne 6 detí. Treningová jednotka má 60 minút.

 

Kde plávame:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičkova 3
Mlynská dolina
812 19 Bratislava

 

Informácie o bazéne:
Dĺžka: 25 m
Šírka: 12,5 m
Hĺbka: 1,25 – 1,60 m
Počet dráh: 5
Teplota vody: 27 – 29°C
Teplota vzduchu: 24 – 26°C


 

 


Zdroj: www.plavaniefliper.sk