Paráda – súkromná materská škola

Adresa Bernolákova 9, 97405 Banská Bystrica Email mitterlienka@gmail.com Telefón +421914250003 Web www.paradabb.sk

Príjemné, moderné, pre dieťa atraktívne, a najmä podnetné výchovno-vzdelávacie prostredie . Kvalitné, bezbariérové, zdravé a nealergizujúce priestory.

Zriaďovateľkou zariadenia PARÁDA je Mgr. Mariana Mitterová (1981), ktorá sa o deti samozrejme počas dňa stará, dbá nielen o ich bezpečnosť a pohodu, ale samozrejme aj o ich progres.

Ponúkame:
Úplne nové vybavenie – novučké hračky, edukačné pomôcky, nábytok /postieľky, perinky, koberce…. Vzdelaných, láskavých, starostlivých a trpezlivých pedagógov. Celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivost v zmysle školského vzdelávacieho programu pre materské školy. Individuálny prístup ku každému dietatu (kolektív max 8 detí !!!! ). Rešpektovanie potrieb a záujmov dieťaťa. Anglický jazyk hrovou formou realizovaný na základe Hrového programu na výučbu anglického jazyka, ktorý bol úspešne 5 rokov realizovaný v MŠ v BA . Autorkou programu je majiteľka Parády, ktorá ho úspešne obhájila aj ako svoju diplomovú prácu v roku 2004.

 

Krúžky: – hudobný, dramatický, výtvarný, pohybový, jazykový – aktívne realizované v edukačných aktivitách a hrových činnostiach detí počas celého dňa.

Zdravú a chutnú stravu, denný prísun ovocia a zeleniny, zdravý pitný režim.- 3 x denne (desiata, obed, olovrant).

 

Platobné podmienky: Mesačný paušálny poplatok za celodenný pobyt dieťaťa v súkromnom zariadení s režimom materskej školy počas bežnej prevádzkovej doby je = 250 €, plus príplatok za stravu 2,50 € na deň.

 

Zdroj: Paráda

Zdroj: www.paradabb.sk