MC Chrobáčik vo Vrábloch

Adresa Nám.kp.Nálepku 612 Vráble, Vráble Email mcchrobacikvrable@gmail.com Telefón +421907715311 Web www.chrobacik.pibi.sk

Cieľom MC je vytiahnut ženu-matku z izolácie a vytvorit jej obzory. Umožniť žene na materskej dovolenke uplatniť sa v rámci svojej profesie a záujmov, ponúknut jej relaxáciu a rozptýlenie. MC umožňuje neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev.

Materské centrá sú podporné neziskové zariadenia pre rodiny s deťmi (alebo pre ktorúkoľvek blízku osobu, ktorá dieťa opatruje). Vznikajú „zdola“, t.j. zakladajú ich spontánne predovšetkým ženy na materskej dovolenke, ktoré sa zároveň stávajú na určité obdobie ich manažérkami. Pretože ich spájajú rovnaké problémy a potreby, MC fungujú na báze vzájomného pochopenia, pomoci a z toho prameniaceho entuziazmu tieto potreby naplniť.

Cieľom MC je vytiahnut ženu-matku z izolácie a vytvorit jej obzory. Umožniť žene na materskej dovolenke uplatniť sa v rámci svojej profesie a záujmov, ponúknut jej relaxáciu a rozptýlenie. MC umožňuje neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev.

Rovnako dôležitým poslaním je vytvorit esteticky prítežlivé prostredie aj pre deti,kde sa budú uskutočňovať voľné i organizované zábavy zamerané na hry,pohyb, tvorivosť.

 

HERŇA je otvorená

Pon.-Štvr. 9.00-13.00hod. 14.00-19.00hod.

Pia. 9.00-13.00hod.

 

image

Zdroj: www.chrobacik.pibi.sk