Materské centrum Žabiatko – otvorenie | Košice

Adresa Gudernova 3, 04011 Košice Email mc.zabiatko@centrum.sk Telefón 0911 902 011 Web www.mczabiatko.eu

Milé mamičky a oteckovia od 01.04.2012 sa otvára nové materské centrum na terase v OC Erika.

Dňa 25.3.2012 od 15:00 do 18:00 bude deň otvorených dverí, kde bude malý program + malý darček pre Vaše detičky a pre rodičov budú pripravené informačné letáky a občerstvenie.

 

Materské centrum Žabiatko bude poskytovať od 1.4.2012 celodennú, poldennú a hodinovú starostlivosť o deti vo veku od 1/2 roka až do 6 rokov dieťaťa.
Prevádzková doba je celoročná od pondelka do piatku v čase 06:30 – 18:00 hod. a v prípade záujmu rodičov sa naše centrum postará o Vaše ratolesti aj počas víkendov a noci. V našom centre nie sú žiadne prázdniny a prispôsobíme sa Vašim potrebám.

 

Cieľom je naučiť detičky dodržiavaniu hygienickych a stravovacích návykov, pravidlá správania, naučia sa samostatne obliekať, stolovať, chodiť na nočník a neskôr na WC,… . 

S deťmi plánujú robiť rôzne akcie, ako napr. karneval, pohybové , tvorivé aktivity , narodeninové party, vystúpenia pre rodičov.
Planujú tiež pre deti rôzne divadelné predstavenia, detský spevácky krúžok, futbal, tanečná, výučba anglického jazyka, aktivity na temy dňa: dnes budem hasičom, záchranarom, policajtom… .

V budúcnosti plánujú urobiť druhé tzv. Detské liečebné centrum Žabiatko, kde by sa mohli zdržiavať detičky ak sú napríklad prechladené a nie je možné ich dať medzi zdravé detičky, kým sa nedoliečia. Plánujú ho spustiť koncom tohto roka ( samozrejme s ohľadom na finančné prostriedky a potrebný čas na rekonštrukciu vhodného priestoru) keďže vieme, že nie vždy je možnosť ostať s dieťaťom doma. Uprednostňované budú detičky, ktoré budú navštevovať Materské centrum Žabiatko.

 

Režim dňa

06:30 – 08:00 prijímanie detí , voľná hra detí
08:00 – 08:30 raňajky, dojčatá spánok
08:30 – 08:50 osobná hygiena
08:50 – 09:30 ovocná desiata
09:30 – 11:30 pobyt vonku
11:30 – 12:30 osobná hygiena, obed
12:30 – 15:00 spánok
15:00 – 16:00 postupné vstávanie, osobná hygiena, olovrant
16:00 – 18:00 hra, odovzdávanie detí rodičom

 

Cenník

Celodenná starostlivosť:

 

Dieťa vo veku 1/2 – 3 rokov: 230 Eur/mesiac
+ 2,50 Eur strava/deň

Dieťa vo veku 3 – 6 rokov: 150 Eur/mesiac
+ 2,50 Eur strava/deň

Poldenná starostlivosť: 200 Eur/mesiac + 2 Eur strava/deň
Hodinová starostlivosť: 3 Eur/hodina
Jednorázové zápisné: 35 Eur

Ponúkajú súrodenecké zľavy a zľavy pre slobodné alebo rozvedené mamičky po dohode s riaditeľkou materského centra.

 

Materské centrum má kapacitu 25 detí a preto, milé mamičky, ak máte vážny záujem umiestniť tu vaše dieťatko, vyplňte záväznú elektronickú prihlášku nakoľko sa miesta postupne zapĺňajú.

Zdroj: www.mczabiatko.eu