Materská škola Smile

Adresa Markovičova 1/ A, Trnava Email Telefón +421911883939 Web www.smileschool.sk

Radosť, dobrá nálada, tvorivá atmosféra, priestor na individuálne potreby dieťaťa to je SMILE. Dvojjazyčné prostredie umožňuje SMILE deťom v rannom veku prirodzeným spôsobom rozvíjať svoje kompetencie v dvoch jazykoch , paralelne v anglickom aj v slovenskom jazyku. V malom kolektíve svojich rovesnikov nadväzujú prvé priateľstvá.

Krúžok Colors of Smile je zameraný na rozvoj estetického cítenia detí. Pre zdravý a harmonický vývin dieťaťa je veľmi dôležitou zložkou socializácie a uvedomovania si vlastnej identity i rozvoj estetického  cítenia a zmyslu pre krásu. Do veku 5-6 rokov sa výrazne formujú tieto základy a majú zásadný vplyv na jeho ďalší život. Je veľmi dôležité aby sa deti v tomto veku zoznamovali s rôznymi výtvarnými technikami zameranými na prácu s farbami, materiálmi a tvarmi.

Pri príprave, i každej hodine Colors of SMILE, je snahou zameriavať sa na podnecovanie detskej tvorivosti a esteického citu. Výsledkami nášho snaženia sú jednoduché výrobky, ktoré si deti vytvarájú sami alebo sú spololočným dielom kolektívu detí a pedagóga. Týmto spôsobom získavajú k svojim výrobkom vzťah, ktorý je základom osvojovanie si estetických pocitov a zmyslu pre krásu, ktorý následne prenášajú do celého svojho života. Výsledkom tohto procesu je, že dieťa dokáže posúdiť a vytvára si vlastný názor na to, čo je a čo nie je pekné, bez negatívnych vplyvov okolia (napr. elektronické médiá: TV, Internet…).

Ďalej máme, hudobný krúžok s Dominikou Mirgovou,futbalový krúžok, dance klub, rozprávkový krúžok, a ďalšie…

 

 

 


Zdroj: Smile n. o.

 

Zdroj: www.smileschool.sk