Malý princ – opatrovateľské centrum pre deti

Adresa Sv. Cyrila a Metoda 48, 91701 Trnava Email maly.princ.oz@gmail.com Telefón 0905 24 55 27 Web www.malyprinctrnava.sk

Malý princ je opatrovateľské centrum pre deti od 6 mesiacov do 5 rokov.
Starostlivosť o deti je inšpirovaná pedagogikou Montessori. V chránenom prostredí centra Malý princ dieťaťu umožňujeme zažiť objavovanie, skúmanie a pocit úspechu, ktoré ho povedú k zdokonaľovaniu svojich schopností.

Malý princ je opatrovateľské centrum pre deti od 6 mesiacov do 5 rokov.
V našom centre je starostlivosť o deti  inšpirovaná pedagogikou Montessori.  Sledujeme individuálny vývin dieťaťa, podporujeme jeho spontánne aktivity a osobnú slobodu.  V chránenom prostredí centra Malý princ dieťaťu umožňujeme zažiť objavovanie,  skúmanie a pocit úspechu, ktoré ho povedú k zdokonaľovaniu svojich schopností.

Tejto filozofii je podriadené aj organizačné usporiadanie centra Malý princ, ktoré tvorí malá a vekovo zmiešaná skupina detí.  Vekový rozdiel umožňuje deťom rozvíjať cez slobodnú spoluprácu vzájomné vzťahy bez súperenia. Staršie deti sa spontánne delia o svoje vedomosti a zručnosti s mladšími, mladšie deti nachádzajú pomoc a oporu u svojich starších kamarátov.

Deťom počas dňa poskytujeme  hravú výučbu angličtiny, tvorivé dielne, muzikoterapiu a samozrejme starostlivosť a pozornosť skúsených a obetavých pedagógov.  Zdravému vývoju detí sme uspôsobili aj stravovanie a  v Malom princovi  používame zásadne biopotraviny. Pitný režim saturujeme čerstvo odšťavenými  prírodnými šťavami a nesladenými nápojmi. Prispôsobujeme sa všetkým dietetickým špecifikám detí.

V podvečerných hodinách môžete u nás prihlásiť deti do záujmových krúžkov a terapií podľa ponuky na našej stránke.
Detstvo je najdôležitejším obdobím nášho života, ktoré stavia jeho základy. A z pevných základov vyrastie sebavedomý, schopný a iniciatívny človek.
„Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ – tak sa prihovoril Márii Montessori malý chlapec v jej materskej škole. Centrum Malý princ  pomôže vašim deťom, aby to dokázali samé.

 

 

Zdroj: FB a Malý princ

Zdroj: www.malyprinctrnava.sk