Kurzy angličtiny pre deti | Košice

Adresa Fejova 1, Košice Email ijavkosice@gmail.com Telefón 0907 927 846 Web www.kosice.ijav.sk

Kurzy anglického jazyka pre deti od 4 rokov v Košiciach

Nové kurzy angličtiny pre deti vedené skúsenými pedagógmi so vzdelaním pre túto vekovú kategóriu, malé skupinky podľa veku detí, maximálne 6 detí v skupinke. Podmienkou pre otvorenie kurzu sú 4 prihlásení.

Využívanie rôznych metód – storyteling, rozprávky, hry, maľovanie, tvorenie, komunikácia. Všetky aktivity prispôsobené našim najmenším, ale s dôrazom na učenie.

 

V jazykovej škole KIDS SHOOL v Košiciach prebieha výučba pre deti od predškolského veku 4-5 rokov. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku. Učia u nás lektori, ktorí majú ukončené pedagogické vzdelanie zamerané na jazykové vyučovanie detí predškolského a mladšieho školského veku /nie študentky, bývalé au pair alebo rodičia na materskej/.

 

Učenie sa jazykov v rannom veku dáva deťom obrovské výhody.  Aktivovaním ich prirodzeného sklonu k nadobudnutiu jazykových znalostí v rannom veku sa im dáva viac času na učenie a poskytujú sa im lingvistické a kultúrne skúsenosti, ktoré môžu obohatiť ich celkový rozvoj (kognitívny, spoločenský, kultúrny, sluchový, jazykový a osobný), ako aj lepší zmysel pre odhodlanie a zapájanie sa a sebadôveru.

Pri výučbe jazyka v našej jazykovej škole sa zameriavame u detí na konverzačné cvičenia. Používame metódy ako sú hra, role play, dramatizácia a podobne. Vytvárame  atmosféru, ktorá podporuje u detí chuť rozprávať a zapájať sa do konverzácií a pri ktorej si deti neuvedomujú, že ide o učenie. V prípade predškolákov budú tieto kurzy aj vynikajúcou prípravou na školu a školský režim, ktorý je odlišný od režimu v predškolských zariadeniach.

 

Nové kurzy otvárame v januári 2012.

Cena za kurz na polrok, 2 hodiny týždenne /36 hodín/ – 99 eur


www.kosice.ijav.sk

Zdroj: www.kosice.ijav.sk