Krúžky pre deti vo V-FIT Bratislava

Adresa Gercenova 8/F, Bratislava V. - Petržalka Email v-fit@szm.sk Telefón na recepciu: 02/43426357 od 16 h., 0903/174 885, 0915/608517 Web www.v-fit.sk

Krúžky pre deti vo V-FIT Bratislava.

V školskom roku 2013  V-FIT-športovo-relaxačné centrum pre vás pripravilo:

1) PRÍPRAVKA BOJOVÉHO UMENIA – NOVINKA

(deti od 8 – 14 r. ) – čakáme na Vaše prihlášky. PONDELOK od 17 do 17.45 h.

2) MODERNÁ GYMNASTIKA + TANEČNÁ PRIPRAVA

UTOROK a ŠTVRTOK od 16.00 h (dievčatá od 2 do 4 r.)
UTOROK a ŠTVRTOK od 17.00 h (dievčatá od 4 r.)

2) ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA

ŠTVRTOK od 16.00 h (dieti od 2 do 4 r.)

3) JOGA pre DETIČKY (deti od 6 – 10 r. ) – čakáme na Vaše prihlášky

4/ DETSKÝ AEROBIK (deti od 8 – 14 r. ) – čakáme na Vaše prihlášky

 

Privítáme deti a mládež od 3 do 15 rokov. Prijímáme VŠETKÝCH, ktoré majú chuť cvičiť. Prídite medzi nás.

 

NOVINKA pre rodičov  vo V-FIT v Petržalke :

Pochopili sme, že niektorí rodičia potrebujú byť pri dieťatku, a preto sa vedenie V-FIT rozhodlo, že umožní, aby mamina, alebo ocko,či babka boli prítomný na tréningu. Ak to bude len trochu možné, nech nám potom, ale pri cvičení detí pomohli, aby deti mali pocit, že práve tento otecko, či mamina, či babka patrí medzi nás, aby „drobcom“ nebolo ľúto, že ich rodič nie je prítomný na tréningu.

 

Cenník

 

Prihlášky:
1) e-mail: v-fit@szm.sk
2) na recepciu: 02/43426357 od 16 h.
3) SMS na mobil: 0903/174 885, 0915/608517

Zdroj: www.v-fit.sk