Karloveské tanečné centrum

Adresa Janotova 12, 84105 Bratislava Email ktc@ktc.sk Telefón +421 907 311 574 Web www.ktc.sk

Karloveské tanečné centrum so sídlom v Karloveskom centre kultúry v Bratislava – Karlova Ves, je tanečno – spoločenskou organizáciou, ktorej činnosť prebieha za podpory Mestskej časti Karlova Ves a Karloveského športového klubu, ktorého je členom.

Karloveské tanečné centrum so sídlom v Karloveskom centre kultúry v Bratislava – Karlova Ves, je tanečno – spoločenskou organizáciou, ktorej činnosť prebieha za podpory Mestskej časti Karlova Ves a Karloveského športového klubu, ktorého je členom. Vzniku KTC predchádzala predošlá 7 ročná činnosť v priestoroch KCK s prácou s deťmi. Sme tanečným združením občanov zaregistrovaným na MV – SR v roku 1998, ktorého cieľom a hlavným programom je výchovná práca s deťmi a mládežou vo voľnom čase s orientáciou sa na spoločenskú výchovu, správanie a spoločenský tanec. Organizujeme dni otvorených dverí, náborové aktivity, prácu v tanečných krúžkoch. Zúčastňujeme sa vystúpení a prezentácií tanečno-výchovných činností. Taktiež sa venujeme rôznym propagačným a reprezentačným projektom. Medzi najdôležitejšie a najnáročnejšie patria nami organizované tanečné festivaly: Grand Prix Tyrnavia v Trnave -apríl Tanečný juniáles KTC v KCK Karlova Ves – jún Cena Alexandra Dubčeka v NTC Sibamac Aréna Bratislava – november. Na týchto festivaloch sa zúčastňuje približne 500 tanečných párov.

 

Tanečná činnosť:
Rok 1978 – 86:
Pôsobenie v tanečnom klube TK-TAZ Trnava ako súťažný tanečník.
Rok 1986 – 89:
Pôsobenie v tanečnom klube TK pri DK Sereď ako súťažný tanečník, tréner detí. Účasť prvého vlastného detského družstva na Celoslovenskej prehliadke v Trebišove.
Rok 1990 – 98:
Pôsobenie v tanečnom klube Interklub Bratislava ako súťažný tanečník získanie medzinárodnej triedy “S“. Postupne tréner detí, vedúci detskej sekcie a organizačný zástupca klubu. Z tejto trénerskej práce vzišli prví detský slovenský semifinalisti a finálisti svetových súťaží: Tomáš Rigo, Martina Vafeková, Roman Šipkovský, Laura Zmajkovičová,
Rok 1998 –
Zakladateľ, vedúci a hlavný tréner KTC- Karloveského tanečného centra Bratislava. Zakladateľ a riaditeľ klubových medzinárodných tanečných festivalov “Cena Alexandra Dubčeka, Grand Prix Tyrnavia, Tanečný Juniáles KTC“. Riaditeľ pretekov v Tanečnom športe vrámci Medzinárodnej olympiády detí a mládeže „Kalokagatia“

 

Kurzy:

Tanečná príprava pre deti od 4 rokov – Tréner: Kristína Ondrovičová, Ivana Maslenová – Pre chlapcov a dievčatá vo veku 4-7 rokov- Tréningy: 2x týždenne 60 min.– Cena: 20 euro/mesiac – Kontakt: 0907 311 574

Tanečný šport pre deti a mládež začiatočníci– K3 – Tréner: Kristína Ondrovičová, Martina Ročiaková, Jozef Polák – Pre chlapcov a dievčatá od 8 rokov – Tréningy: 2x týždenne 60 min. – Cena: 25 euro/mesiac – Kontakt: 0907 311 574

Tanečný šport pre pokročilých- súťažné páry K2 – Tréner: Miroslav Balún, Kristína Ondrovičová – Pre chlapcov a dievčatá so súťažnými skúsenosťami, alebo s ambíciami začať súťažne tancovať- Tréningy: 3x týždenne 90 min.– podľa aktuálneho rozvrhu/download – Zápis: aj počas roka po dohode s trénerom iba pre deti s predchádzajúcou tanečnou skúsenosťou alebo vážnym záujmom – Cena: 30 euro/mesiac – Kontakt: 0907 311 574

Tanečný šport pre veľmi pokročilých- súťažné páry K1 – Tréner: Miroslav Balún, Kristína Ondrovičová, Filip Krivda a pozvaní externí lektori – Pre chlapcov a dievčatá so súťažnými skúsenosťami- Tréningy: 4x týždenne 90 min.– podľa aktuálneho rozvrhu/download – Zápis: počas roka po dohode s trénerom – Cena: 30 euro/mesiac – Kontakt: 0907 311 574 Podmienka: predchádzajúca tanečná skúsenosť s tanečným športom

Tanečný kurz pre dospelých- začiatočníci/ pokročilí – Lektori: Peter Adamčík, asistentka: Katarína Adamčáková – Pre záujemcov o tanec, aj bez tanečného partnera – Tréningy: 1x týždenne 90 min. Kontakt: 0907 176 079, Kompletná a aktuálna ponuka kurzov: www.tanecna.eu webstránka, ktorá Vám poskytne všetky informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Kurzy trvajú 3 mesiace- 12 lekcií/ 90 min, v sezóne 2012-2013 prebiehajú nasledujúce kurzy:

Kurz 1- začiatočníci- september- december- termín výučby: utorok 19.00

Kurz 2- mierne pokročilí, pokročilíi- september- december- termín výučby: štvrtok 19.00

 

Individuálne tanečné lekcie pre verejnosť – Tréner: lektori KTC Bratislava – Príprava na svadbu, alebo inú spoločenskú udalosť- základy tancov – Lekcia: 50 min. – Cena: 25 euro – Kontakt:

ktc@ktc.sk

Zdroj: www.ktc.sk