Káčatko – babyplávanie | Nová Baňa

Adresa Domov sociálnych služieb Hrabiny, Nová Baňa - Hrabiny Email babyplavanie@post.sk Telefón 0915 612 701 Web www.kacatko.sk

Plávanie batoliat a detí predškolského veku v Domove sociálnych služieb Hrabiny

Obecné pravidlá

Kurzy sú určené pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku, pokročilosti a psychomotorického vývoja. Výcvik vykonáva odborný inštruktor plávania dojčiat a plávania na základe spolupráce s rodičmi. Do vody vstupuje len jeden z rodičov spolu z dieťatkom. Za bezpečnosť dieťatka zodpovedá rodič dieťatka. Odo dňa, keď sa rozhodnete plávať z dieťatkom, je nutné postupne dieťa otužovať tak, aby bolo pripravené na teplotu vody pri výcviku. Na lekcie je nutné chodiť včas. Kľudný priebeh má vplyv na lepšiu spoluprácu dieťatka pri výcviku. Program a denný režim je potrebné zorganizovať tak, aby pred plávaním bolo dieťa odpočinuté a nebolo hladné.

Prečo plávať?

Zmyslom kurzu plávania dojčiat a batoliat nie je naučiť deti plávať plaveckými spôsobmi. Hlavným zmyslom je upevňovať vzťah medzi rodičom a dieťatkom. Vodné prostredie je dieťatku veľmi blízke, podobá sa prostrediu jeho prenatálneho života. Dieťatku sa v teplej (30 až 32 °C) vode páči, má z pobytu vo vode v blízkosti svojho rodiča radosť. Deti sa učia základným plaveckým vedomostiam: splývať, vydychovať do vody, s úsmevom sa potápať. Deti si zvykajú na prostredie vrstovníkov, lepšie spia, jedia, sú pohybovo zdatnejšie, netrpia bolesťami bruška a vytvárajú si kladný a radostný vzťah k vode. Vo veku okolo troch rokov sú deti schopné opakovať a napodobňovať pohyb, preto sa začína s výučbou plaveckých štýlov delenou formou. Väčšina pohybov vo vode je sprevádzaná rôznymi riekankami.

 

 

Adresa – Nová Baňa Domov sociálnych služieb Hrabiny
Plávame od 09:00 do 11:00, každý utorok a štvrtok.
Cena kurzu od 1.1.2013  je 80 eur

Nové kurzy : DSS Hrabiny – Nová Baňa — 08.01.2013

Zdroj: www.kacatko.sk