Jazyková škola C&M Languages

Adresa Zavretý kút 68, Piešťany Email petra.kalincikova@cmlanguages.sk Telefón 0907 142 822 Web www.cmlanguages.sk

V jazykovej škole C&M Languages sa vaše deti vďaka individuálnemu prístupu lektorov a vyučovaniu v malých skupinách, naučia angličtinu formou hry a zábavy.

Programy a moduly

V CéeMku máme výučbu detičiek a detí rozdelenú do 5 základných programov:

Program A – Angličtina pre deti predškolského veku
Modul A1 – deti vo veku 2 a 3 rokov
Modul A2 – deti vo veku 4, 5 a 6 rokov

Program B – Angličtina pre deti školského veku bez znalosti písania a čítania (1. a 2. ročník)

Program C – Angličtina pre deti 1. a 2. stupňa ZŠ (3. až 6. ročník)

Program D – Angličtina pre deti 2. stupňa ZŠ (5. až 9. ročník)

Program E – Angličtina pre deti 2. stupňa ZŠ (7. až 9. ročník)

Jednotlivé programy a moduly na seba nadväzujú a vytvárajú tak ucelený program výučby anglického jazyka pre deti vo veku 2 až 14 rokov.

Skupinky

Veľkosť skupín v CéeMku je limitovaná. Maximálny počet detí na skupinu je 6, nikdy nie viac. Výučba sa takto stáva intenzívnou a každé dieťa má dostatočný priestor na svoju realizáciu. Zároveň sa lektor môže venovať jednotlivým deťom aj individuálne a tak zvyšovať efektivitu výučby. Zároveň je skupinka dosť veľká na to, aby sa deti cítili súčasťou kolektívu a spoločne sa učili formou hry.
Na požiadanie vieme v CéeMku vytvoriť pre vaše deti aj skupinku s menším počtom, prípadne poskytneme individuálnu výučbu. Samozrejme, v takomto prípade je potrebné rátať s vyššou cenou kurzu.
Deti zaraďujeme do skupín na základe ich veku a úrovne znalosti angličtiny. Na osobných stretnutiach s deťmi a ich rodičmi poskytujeme podrobné informácie o spôsobe organizácie kurzov, o metódach a výučbových materiáloch, o spolupráci rodičov pri výučbe a zároveň ich radi zoznámime s priestormi, v ktorých výučba prebieha.

Metodika

Výučba je vedená na základe metód známych a úspešných na celom svete. Využívajú prirodzenú schopnosť detí učiť sa, vstrebávať nové informácie a rýchlo napredovať. Dôraz sa kladie na rozprávanie a konverzáciu. Všetky aktivity prebiehajú formou hry a zábavy a deti si neuvedomujú, že sú na vyučovaní. Cítia sa uvoľnene, čo zvyšuje efektivitu výučby a deti si prirodzene vytvárajú kladný vzťah k cudziemu jazyku. Predsa všetci radi robíme to, čo nás baví a deti nie sú výnimkou.
Počas výučby sa vo veľkej miere vyžívajú rôzne básničky, pesničky a pri detičkách aj maňušky. Deti si maľujú a vystrihujú, pričom sa podvedome zoznamujú s cudzím jazykom. Pohybové aktivity taktiež zohrávajú dôležitú úlohu. Jednoducho – jazyková škola hrou.
Lektori v CéeMku sa veľmi skoro stanú priateľmi vašich detí. Všetci majú pozitívny vzťah k deťom a veľkú mieru empatie. Sú to skúsení učitelia, ktorí boli špeciálne školení na prácu s deťmi a prispôsobia sa individuálnym požiadavkám vášho dieťaťa. Počas celej výučby sú pripravení spolupracovať s rodičmi a radi vám poradia či a ako sa učiť s deťmi doma.

Materiály

Naše materiály sú schválené MŠ SR, sú veľmi rôznorodé a zároveň tvoria komplexný výukový materiál.
Súčasťou výukových setov sú farebné pracovné zošity s nálepkami a vystrihovánkami, maňušky (pre menšie deti), CD-čka, obrazové karty veľkosti A4 a A5, plagáty a rôzne hry.
Sú založené na príbehoch pre deti, ktoré sú adekvátne ich veku. Zahŕňajú širokú škálu postáv a postavičiek, z ktorých každá má nejakú charakteristickú vlastnosť.
Na osobnom stretnutí vám radi názorne predstavíme výukové materiály pre jednotlivé programy a moduly.

Rodičia

Do výučby sa snažíme zapojiť aj rodičov. Chceme, aby vedeli, ako učíme ich deti a ako prebiehajú hodiny. Preto sme v priestoroch našej školy zriadili miestnosť, kde môžu „v priamom prenose“ sledovať priebeh hodín počas toho, ako čakajú na svoje deti a čo-to pochytiť od našich lektorov.
Na začiatku výučby dostanú kompletnú informáciu o tom, ako sa k výučbe svojich detí stavať, čo robiť a čomu sa vyhýbať. S lektormi sa môžu poradiť o detailoch výučby. Radi si vypočujeme vaše požiadavky, komentáre a otázky.

 

Priestory, učebne

Naše priestory sa nachádzajú v blízkosti centra, v tichej lokalite v susedstve Umeleckej školy. Sú špeciálne vybavené pre deti, aby sa v nich deti cítili čo najprirodzenejšie. Pre rodičov sme zriadili čakáreň, v ktorej môžu „v priamom prenose“ sledovať výučbu. Príďte sa k nám pozrieť, radi vás privítame

Výučba v CéeMku je organizovaná v 45-minútových hodinách, ktoré sa konajú buď 1 alebo 2 krát týždenne. Tým je zabezpečená systematickosť výučby.

Kontakty

Radi sa s vami stretneme osobne na našej adrese:

Zavretý kút 68 (vchod pri Umeleckej škole) alebo Kuzmányho 13 (pri futbalovom štadióne)
alebo nám zavolajte na č. 0907 142 822
alebo pošlite e-mail na petra.kalincikova@cmlanguages.sk

 

Cenník

Sme radi, že sme v našom regióne prvou jazykovou školou, ktorá vám a vašim deťom ponúka špecializovanú a kvalitnú výučbu jazykov pre vaše detičky a deti. Cena jednej hodiny je 4,98 € (vrátane DPH) a platí sa mesačne, čiže sa neviažete na dlhšie obdobie, tak ako v iných školách.

 

 

Tešíme sa na vás!

 

Zdroj: www.cmlanguages.sk

Zdroj: www.cmlanguages.sk