Jazyková škola Andantino

Adresa Lichnerova 76 Senec, Senec Email andantino@andantino.sk Telefón +421908380456 Web www.andantino.sk

Chcete svoje deti prihlásiť na kurz angličtiny/nemčiny už v ranom veku? Baby Andantinko je ten správny jazykový kurz určený najmladším detičkám.

Baby Andantinko je kurz angličtiny/nemčiny určený najmladším detičkám.

 

Vyučovanie prebieha hravou formou a dôraz sa kladie na výučbu pomocou anglických detských piesní.

 

Cieľom kurzu je vytvárať u detí pozitívny vzťah k učeniu sa cudzej reči a vytvoriť predpoklad ďalšieho hladkého napredovania v osvojovaní si základov angličtiny. Raný vek je pre detičky prirodzeným obdobím osvojovania si reči, preto sa cudzí jazyk v tomto období učia najľahšie. Súčasne je to ideálne obdobie pre prirodzené osvojenie si správnej anglickej/nemeckej výslovnosti. Je to ten najvhodnejší čas, kedy začať s učením sa cudzieho jazyka. Problémom dokonca nie je ani keď dieťatko ešte nerozpráva – aj v tomto prípade sme zaznamenali prekvapivé výsledky v osvojovaní si cudzej reči, resp. v porozumení cudzej reči.

 

Pri výučbe sú prítomní rodičia detí, ktorí sa týmto spôsobom naučia, ako s deťmi pracovať, ako im pomôcť osvojovať si cudzí jazyk. Rodičia dieťatka vždy dostanú textový materiál, aby si mohli s dieťatkom doma precvičovať, čo sa naučilo.

 

  • Vek detičiek: 2 – 3 roky
  • Priestory: priestory JŠ Andantino
  • Maximálne 10 detí v skupinke
  • Termín: na základe dohody medzi rodičmi a lektorom, najlepšie dopoludnia
  • Intenzita: 2 x týždenne 30 minút
  • Náplň kurzu: pesničky a riekanky s ukazovaním, hry s hračkami, kreslenie, divadielka
  • Učebnica: Patch 1
  • Na záver kurzu: deti dostanú osvedčenie o absolvovaní

image

Zdroj: www.andantino.sk