Hudobná škola YAMAHA

Adresa Hviezdoslavova 9, 97213 Prievidza Email richter.yamaha@gmail.com Telefón 0904 374 181 Web www.yamahaskola.sk

Chcete sa naučiť hrať alebo spievať? Môžeme Vás to v inšpirujúcej atmosfére naučiť! Exkluzívne predškolské hudobné programy, skupinová výučba a radosť z hry pre všetkých, čo chcú muzicírovať.
Hudobné kurzy HŠ YAMAHA sú určené pre deti už od 4 mesiacov, mládež i dospelých.

Poslanie

Základom hudobných programov je hravým spôsobom motivovať deti k záujmu o hudbu.
Cieľom predškolských programov je rozvoj hudobného vnímania a cítenia, podchytenie hudobnosti detí, rozvoj prirodzenej zvedavosti, schopností a zručností. Deti sa oboznamujú s rečou hudby. Základy hry na detské hudobné nástroje pomáhajú deťom predškolského veku rozvíjať jemnú motoriku, slovnú zásobu, ale i fantáziu a sústredenosť. Pomáha rozvíjať sieť mozgových buniek, adaptovať sa do procesu učenia a tým prispieva k ľahšiemu prechodu na 1. stupeň základných škôl.

 

http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/54522184/pa140021.jpg http://velerocms.com/domains/kamsdetmi/data/fotogalerie/54522184/1-img_9702.jpg

 

Ponuka programov:
– predškolské programy Robík 4 – 18 mesiacov
Prvé krôčiky k hudbe 18 mes. – 4 roky
Rytmické krôčiky 4 – 6 rokov

Školské programy umožňujú hrať na vybranom hudobnom nástroji prostredníctvom skupinovej výučby, hravou formou. Sú určené pre každého, kto sa chce naučiť hrať či spievať.
Hudobné kurzy pre deti, mládež a dospelých od 6 rokov.
Ponuka programov: FUN KEY KIDS/FUN KEY – keyboard, Gitara, Zobcová flauta, POP spev.

Kvalifikovaní pedagógovia Vám umožnia v príijemnej inšpirujúcej atmosfére zažiť radosť s hudby.

Zdroj: www.yamahaskola.sk