H&T Dance Group

Adresa Pri vinohradoch 224, 83106 Bratislava Email h-t@h-t.sk Telefón +421 911 706 499 Web www.h-t.sk

História tanečného klubu H&T začala v r. 1998. Vtedy 18-ročná Lucia Cíchová (dnes Maniková) sa po niekoľkoročnom pôsobení v rôznych tanečných skupinách rozhodla začať trénovať mladé dievčatá vo svojej samostatnej skupine.

História tanečného klubu H&T začala v r. 1998. Vtedy 18-ročná Lucia Cíchová (dnes Maniková) sa po niekoľkoročnom pôsobení v rôznych tanečných skupinách rozhodla začať trénovať mladé dievčatá vo svojej samostatnej skupine. Vyhlásila konkurz, na ktorom sa zišlo veľa mladých tanečníkov. Novovzniknutá skupina sa pomenovala POWER OF LIVE. Po ročnom trénovaní sa mohla prezentovať na svojom prvom vystúpení.

Lucia dala skupine nielen svoju dušu, ale sama tvorila nové choreografie a navrhovala kostýmy. Skupina sa premenovala na BLACK DEATH. Postupne začali chodiť na prvé súťaže. Tanečníci zbierali nové skúsenosti, podávali čoraz lepšie výkony, dozrievali po osobnostnej i tanečnej stránke. V priebehu času sa postupne vykryštalizovalo zdravé jadro skupiny a tanečníci sa rozhodli pre nový názov – HOOLIGANS.

Luciine choreografie zožínali čoraz väčší úspech. Staršie dievčatá dorastali a bolo treba začať rozmýšľať nad budúcnosťou skupiny. Preto Lucia založila skupinu malých tanečníkov, ktorých najmladšia členka mala 4 roky. Názov skupiny bol TWIGGY. Vytvorená kontinuita prechodu medzi malými a veľkými tanečníkmi, vzájomná spolupráca oboch skupín a veľmi blízky vzťah medzi nimi podmienil časom rozhodnutie poslednej zmeny názvu skupiny na H&T (HOOLIGANS + TWIGGY).

Skupina má svoje sídlo vo FITNESS Lokogym v Bratislave – Krasňanoch na Černockého ul., kde má k dispozícii tréningovú tanečnú sálu, s pravidelnými tréningami. 
H&T začínala ako hip-hopová skupina, ale vďaka Luciinej rozmanitosti dnes tancuje rozličné žánre moderného tanca: HIP-HOP, disco dance, show dance, latino tance, orientálne tance, scénické tance a playback show.

V súčasnosti má 80 členov a tancuje v štyroch vekových kategóriách od 4 – 25 rokov: deti 1, deti 2, juniori a seniori.

 

Vekové kategórie:

Baby Dance – 2 až 3 roky

Kid’s Club –  3 až 4 roky

Deti I –  5 až 6 rokov

Deti II – 7 až 11 rokov

Juniori – 12 až 15 rokov

HVK – od 16 rokov

 

 

Baby Dance
Pozývame všetky mamičky a ich  malé detičky do novootvoreného tanečného kurzu pre najmenších v utorok a vo štvrtok, v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod. v priestoroch tanečného štúdia H&T, na Černockého ul. č. 2, v Bratislave, v Krasňanoch. (futbalový štadión, fitnes centrum LOKOgym 1.poschodie)
Kurz je zameraný na rozvoj koordinačných schopností detičiek, začlenie do kolektívu, nadobudnutie nových skúseností (aj v základoch anglického jazyka) a spestrenie pohybu pomocou detských fitlôpt, gym. kruhov, lôpt, švihadiel a iných pre deti atraktívnych pomôcok 🙂
Mamičky si u nás môžu oddýchnuť pri kávičke, alebo si zacvičiť za zvýhodnené vstupné pre rodičov. Možete si dopriať osobného trénera a v chladnom po časí využívať saunu… 

UTOROK 10:00 hod. – 11:00 hod.

ŠTVRTOK 10:00 hod. – 11:00 hod.

 

 

Kid’s Club
Možnosť prihlásenia: záujemcovia môžu prísť v termíne stanovených tréningov na skúšobnú hodinu. Po dohode s trénerkou Luciou môžu pokračovať v tréningoch.

Bližšie informácie: Lucia / 0911 706 499, jmprofi@gmail.com

UTOROK 16:00 hod. – 17:00 hod.

ŠTVRTOK 16:00 hod. – 17:00 hod. 

Charakteristika:

Pohybová príprava pre malé detičky. Vyučovacia hodina trvá 45 min. Hodina sa skladá z 3 častí:
1)      Rozcvička: Pomocou detských riekaniek a predstavivosti, si precvičíme všetky časti tela.

2)      Tanec: Učíme sa tancovať na detské pesničky, ktoré si deti ľahko zapamätajú.

3)      Rozvoj koordinácie: práca s fit loptou, ľahká gymnastika: stojka na lopatkách, kolíska, kotúľ vpred, práca s trampolínou …

Zdroj: www.h-t.sk