HAMI Klub

Adresa Dunajská 456, 90043 Hamuliakovo Email hami.klub@centrum.sk Telefón Web www.hami-klub.webnode.sk

Dobrovoľné združenie rodičov a detí v obci Hamuliakovo a jej okolí.

Pozývame Vás do kolektívu milých ľudí, ktorí sa stretávajú v našom dobrovoľnom rodinnom klube. Radi u nás privítame rodičov s deťmi všetkých vekových kategórií, ich rodiny, priateľov aj známych.

Našim cieľom je rozvíjať osobné stretnutia v susedskej komunite a podporovať vzájomné priateľské vzťahy prostredníctvom spoločných dopoludňajších aj podvečerných aktivít ako sú napr.: detská hernička, tvorivé dielne pre deti aj dospelých, hudobno-pohybový krúžok, cvičenie rodičov a detí, montessori dielničky, čítanie rozprávok…

Tešíme sa na Vás.

Zdroj: www.hami-klub.webnode.sk