Fit&Fun club | Bratislava

Adresa Radlinského 9, Bratislava-Stare mesto Email info@fitnfun.eu Telefón +421 918 898 946 Web fitnfun.eu

V našej ponuke nájdete rôzne druhy pohybových aktivít pre malých aj veľkých, pre deti aj dospelých. U nás si máte možnosť nájsť vhodnú aktivitu – cvičenie na dosiahnutie Vami vytýčených cieľov a popri tom sa určite zabavíte a zabudnete na každodenné starosti.

Novovzniknuté /september 2011/ Centrum pohybu pre malých aj veľkých.

 

Ponúkame aktivity pre deti ako :

 • zumba,
 • tanec pre deti,
 • jóga pre deti a dospelých,
 • plávanie pre deti a dospelých,
 • balet pre deti a dospelých,
 • pohybovú prípravu pre deti,
 • pilates, body work.

BALET PRE DETI
Detský balet je určený pre deti vo veku od 3 do 9 rokov. Cieľom hodín je tanečná príprava, správne držanie tela, rytmika, zväčšovanie rozsahu pohybu, strečing, základné gymnastické prvky, rozvíjanie schopností a fantázie dieťaťa.

Priebeh hodiny baletu
Deti sa na balete stretávajú dvakrát do týždňa na 60 minútovej hodine s lektorkami , ktoré sú skúsenými tanečníčkami a študujú VŠMU. Hodina baletu sa člení na niekoľko častí, pozostávajúcich zo zahrievacích cvičení, rozcvičky, naučenie sa nového učiva – tanečných, gymnastických prvkov, práca na malých tanečných choreografiách, pohybové hry, strečing.

 

TANEČNÁ PRÍPRAVA

Deti sa naučia správne držanie tela, uvedomenie pohybu, orientáciu a pohyb v priestore. Pomocou základných rytmických cvičení sa naučia základy tanečných cvičení, precítiť hudbu a pripravia sa na ďalšie stupne tanečného vzdelania. Získajú základy rytmiky, intonácie, dynamiky.

Hodina má viacero častí:

 • Pohybová príprava (cvičenia v základných polohách na mieste a cviky obratnosti).
 • Pohyb v priestore (elementárne tanečné kroky v rozmanitých priestorových formáciách).
 • Pohybové hry so spevom (poznanie ľudových aj neľudových detských piesní)
 • Rytmické cvičenia (precvičovanie v riekankách, vyčítankách, podupoch, potleskoch).
 • Samozrejme nebudú chýbať ani zaujímavé choreografie, v ktorých sa deti naučia vnímať druhého tanečníka, jeho orientáciu v priestore, cítenie jeden druhého.

ZUMBA PRE DETI
Zdáva nie len veľa energie, ale umožňuje aj netanečníkom dobre si zatancovať a vyblázniť sa. A to aj vďaka skvelým pesničkám a tanečným krokom v štýloch SALSA, MERENGUE, FLAMENCO, SAMBA, CUMBIA, REGGEATON, BELLY DANCE a ďalšie. Na hodiny ZUMBY môže prísť kdokoľvek, bez ohľadu na vek. Dynamika, pohyb, ale najmä zábava, relax a temperamentná hudba robia zo ZUMBY unikátny 
a jedinečný štýl cvičenia prostredníctvom tanca a tanečných krokov.
ZUMBA vedie naše deti k hudbe, k tancu, správnemu pohybu a možnosti prejaviť svoje emócie a pocity.

 

JÓGA PRE DETI

Pozitívny účinok jogy na deti je rokmi a skúsenosťami overený. Návšteva kurzov jogy zlepšuje študijné výsledky, správne držanie tela, orientáciu v priestore, ohybnosť, predchádza problému plochých nôh a pomáha odstraňovať duševné poruchy. Cvičiť jogu môžu dojčatá aj tínedžeri.
Jóga pre deti je príjemným pohybom, ktoré deťom prináša rozptýlenie a hru. Detská jóga pozostáva z rôznych póz (asán), ktoré sú prepojené s príbehom. Môžeme povedať, že cvičenie detskej jógy je šité na mieru a realizovaná hravou formou cvičení s ohľadom na vek dieťaťa. Cvičiace deti neustále motivujeme iným druhom pohybu. 
Napríklad: trojročné deti sa nedokážu sústrediť na žiadny cvik dlhodobo. Ich nestálu pozornosť zaujmeme krátkymi a nenáročnými zostavami. Deti sa ale pri každom cvičení učia správne dýchať a koncentrovať. Cvičenia detskej jógy preto u nás vedú certifikovaní lektori.

Cvičenie jógy pôsobí na:

 • správne dýchanie, ktoré nesmierne dôležité pre životsprávne držanie tela a koordináciu pohybov
 • koncentráciu mysle
 • nútornú disciplínu osobnosti
 • trávenie, imunitu a nervový systém

PLÁVANIE

Skupina detí ,ktoré chodia na naše hodiny plávania sú väčšinou športovci ako futbalisti, tenisti, hokejisti a ich rodičia, ktorí potrebujú plávanie v rámci kompenzácie ich jednostranného zaťaženia a v rámci regenerácie po ich športovom výkone ale aj deti, ktoré sa učia základné plavecké zručnosti a vytvárajú si pozitívny vzťah k vode. Hodiny plávania sú zamerané aj na zdokonaľovanie techniky, rozvoj kondície a učenie jednotlivých plaveckých spôsobov. Hodín sa môže zúčastniť každý, kto sa chce naučiť plávať (deti aj dospelí), zlepšiť si plaveckú techniku, alebo potrebuje regenerovať formou plávania.

 

CENNÍK

Zdroj: fitnfun.eu