Dobré jasle

Adresa Nejedlého 73, Dúbravka Email info@dobrejasle.sk Telefón 0948 409 208 Web www.dobrejasle.sk

DOBRÉ JASLE nájdete v mestskej časti Dúbravka, v nových priestoroch, na Nejdlého ulici. Poskytujeme komplexnú, nadštandardnú starostlivosť o deti, prednostne vo veku od 1 do 3 rokov.

DOBRÉ JASLE nájdete v mestskej časti Dúbravka, v nových priestoroch, na Nejdlého ulici. Poskytujeme komplexnú, nadštandardnú starostlivosť o deti, prednostne vo veku od 1 do 3 rokov.

 

Celodennú starostlivosť o deti poskytujeme každý pracovný deň v čase od 7.30 do 17.00 hodiny.

Zároveň ponúkame aj možnosť individuálneho opatrovania, v pracovných dňoch po 17.00 hodine počas víkendov a sviatkov podľa dohody s rodičmi. Večerné a víkendové opatrovanie poskytujeme aj deťom, ktoré nie sú prihlásené do dennej starostlivosti v jasliach.

Deti do jaslí prijímame počas celého roka.

Pozrite si na našej web stránke alebo na Facebooku, čo o nás hovoria rodičia našich jasličkárov.

 

U nás nájdete

+ malý kolektív jasličkárov

+ personál, ktorý prácu s deťmi považuje za poslanie

+ kamarátske, hravé prostredie, v ktorom sa deti dobre cítia a ľahko adaptujú

+ profesionálnu zdravotnícku a opatrovateľskú

starostlivosť

 

√ deti, ktoré sa tešia do jasličiek

√ nízka chorobnosť detí a rodinná atmosféra

√ spokojní rodičia

 

Zdroj: www.dobrejasle.sk