Detský zámok Kvetinka – súkromná škôlka

Adresa Detský zámok Kvetinka, 6 Trenčín Email detskyzamok@gmail.com Telefón +421907291763 Web www.detskyzamok.sk

Súkromná škôlka vo svojich mini jasliach a mini škôlke ponúka individuálnu celodennú, poldennú starostlivosť o Vaše dieťa. Budova pripomína zámok, v ktorom deti strávia dni plné radosti a veselej zábavy ako malí princovia a princezničky.

Zariadenie sa nachádza v krásnom prostredí širšieho centra mesta Trenčín, s vlastným ohradeným dvorom.

 

Prevádzka je celoročne od 7, 00 – 17,00.

 

V detskom zámku ponúkame: Výchovno – vzdelávací proces je zabezpečený vo všetkých výchovných zložkách MŠ

 

Hudba: je silný komunikačný prostriedok, jazyk, ktorý treba spoznať a naučiť sa mu rozumieť.Vaše deti majú možnosť v našom zariadení používať rôzne hudobné nástroje ako napríklad klavír, pomocou ktorých si osvoja intonačné a rytmické cvičenia.

 

Výtvarným prejavom: dávaju deti na papier svoje bezprostredné pocity.Farebnosť ich obrázkov nám prezrádza ich prežívanie.Vytváranie obrázkov výrazne rozvíja estetické cítenie.

V našom zámku deti majú možnosť sa hravou formou zoznámiť s cudzími jazykmi. A však dôraz kladieme na materinský jazyk, správnu artikuláciu, logopedické cvičenia, rozvoj slovnej zásoby, v dramatických etudách, zážitkovom prežívaní.

 

Pohybová výchova: je zameraná na rozvoj pohybovej motoriky celého tela podľa veku dieťaťa. Kladieme veľký dôraz na individuálnu rozumovú výchovu Vášho potomka.

 

Rozvoj a upevňovanie samoobslužných návykov a hygienických návykov. Pravidelná konzultácia s dentálnou hygieničkou s nacvičovaním správnej starostlivosti o chrup dieťaťa.

 

Neposlušné choroby vďaka malému kolektívu detí sa snažíme eliminovať detské ochorenia, preto v našom zariadení môžu byť počas dňa len deti zdravé, akékoľvek podozreniena zhoršený zdravotný stav dieťaťa počas dňa konzultujeme ihneď s rodičmi, v prípade ochorenia dieťaťa vyžadujeme lekárske povrdenie o zdravotnom stave.

 

Stravovanie : počas celého dňa je zabezpečený pitný režim, ovocné, bylinkové čaje, ovocné šťavy, čerstvé ovocie, musli, plnohodnotný obed a mliečny olovrant.


Zdroj : Detský zámok Kvetinka

Zdroj: www.detskyzamok.sk