Detský súbor exotických a latinsko-amerických tancov Caramelitos

Adresa Narcisová 5, 82101 Bratislava Email jarka@caramelitos.sk Telefón +421 903 252 024 Web www.caramelitos.sk

Detský súbor exotických a latinsko-amerických tancov Caramelitos (predtým pod názvom Niňos del Tropical) pôsobí od októbra roku 2000. Deti vo veku 7-15 rokov sa učia základné kroky jednotlivých štýlov tancov Latinskej Ameriky ( salsa, merengue, mambo, cha-cha-cha, cumbia, samba ), Francúzskej Polynézie, Afriky a Orientu.

Detský súbor exotických a latinsko-amerických tancov Caramelitos (predtým pod názvom Niňos del Tropical) pôsobí od októbra roku 2000.

Deti vo veku 7-15 rokov sa učia základné kroky jednotlivých štýlov tancov Latinskej Ameriky ( salsa, merengue, mambo, cha-cha-cha, cumbia, samba ), Francúzskej Polynézie, Afriky a Orientu.

V roku 2003 bola zvlášť vytvorená skupina aj pre deti predškolského veku od 5 rokov, ktoré sa formou hier učia koordinovať telo a cítiť rytmus a rovnako sa zjednodušenou formou učia prvé základne kroky jednotlivých tancov.

 

Súbor sa skladá z 2 častí:
1 – skupina, ktorá tvorí samotný súbor
2 – prípravka, kde sú deti rozdelené podľa veku do štyroch skupín, a to od 5 do 6 rokov, od 7 do 9 rokov, od 10 do 12 rokov a od 13 do 15 rokov.

 

Deti trénujú počas celého školského roka s výnimkou školských prázdnin a štátnych sviatkov 2 x týždenne na Narcisovej ul.č. 5 v Bratislave. Tréningy sú zamerané na tanečnú a pohybovú prípravu, zvládnutie základných krokov a variácií, prípravu a samotné zvládnutie choreografie, základy techniky tanca a pohybu, takisto na kondíciu. Skladba tréningu pozostáva z rozcvičky, ktorá pripravuje deti a ich telo a organizmus na zvládnutie záťaže, zameranou na rozhýbanie celého tela. Učíme sa koordináciu pohybov, naťahovanie, posilovanie, jednotlivé tréningy sa zameriavajú na kondičné, izolačné či technické cvičenia, základy točenia a samotných točiek, práca s hlavou, rukami a postojom celého tela, t.j. techniku točenia. Potom sa deti učia podľa plánu na ten-ktorý polrok jednotlivé štýly tanca.
Každý tanec nie je iba pohyb, ale aj jeho vyjadrenie, preto učíme deti aj výrazu tváre, to znamená úsmev, priamy pohľad na diváka, príjemné a kultivované vystupovanie. Na tréningoch udržiavame príjemnú a uvoľnenú atmosféru, kde našim cieľom nie je deti zničiť, ale postupne ich naučiť pracovať so svojim telom, naučiť ich starať sa o svoju vizáž, mať z tanca radosť a odovzdávať ju všetkým ostatným ľuďom.
Vždy na záver polroka sa venujeme aj choreografii. Deti majú možnosť do choreografie zasahovať vlastnými nápadmi, či už sú to jednotlivé kroky alebo celé variácie. Necháva sa priestor aj ich fantázii a kreativite.

Okrem týchto pravidelných tréningov absolvujú deti každý rok v mesiaci máj sústredenie v blízkosti Bratislavy. Sústredenie trvá vždy jeden víkend, od soboty rána do nedele poobedia. Počas tohto víkendu máme s deťmi možnosť pracovať intenzívnejšie a venovať sa hlavne pripravovanej choreografii a čo je nezanedbateľné, utužuje sa tým aj kolektív, ktorý je pre tanečný súbor nevyhnutnosťou. Je zabezpečená celodenná strava a nocľah, takisto zdravotník. Pobyt hradia za každé dieťa rodičia, ako aj dopravu tam i späť.
Nacvičené choreografie sú prezentované vždy v polovici a na konci školského roka formou večierkov – tanečných šou pre rodičov a príbuzných. Choreografie sú samozrejme prezentované v kostýmoch, ktoré zodpovedajú štýlu konkrétneho tanca.
Okrem vystúpení na večierkoch majú deti možnosť prezentovať sa aj na vystúpeniach pre verejnosť, či v televízii.

Do súboru môžete prihlásiť svoje dieťa vždy v septembri počas náboru, ktorého termín je vopred oznamený ako na tejto stránke, tak aj formou plagátikov na základných školách.

Tešíme sa na nových spolutanečníkov.

 

Zdroj: Caramelitos

Zdroj: www.caramelitos.sk