Detské jasle Mimi

Adresa Hronského 1184, 09301 Vranov nad Topľou Email kancelaria@detskejaslemimi.sk Telefón +421 948 909 878 Web www.detskejaslemimi.sk

Detské jasle Mimi sú súkromným zariadením s prvkami pedagogiky Montessori.

Detské jasle Mimi sú zariadením, ktoré zabezpečuje hlavne celodennú starostlivosť. Zároveň sú prvým zariadením vo Vranove a jeho okolí, ktoré v prístupe k deťom využíva prvky Montessori. Je situované v príjemnom prostredí rodinného domu s vlastnou záhradou a parkoviskom. Podľa dopytu, okrem celodennej starostlivosti poskytujeme aj poldennú a hodinovú starostlivosť. Starostlivosť o deti je zabezpečovaná kvalifikovaným personálom.

Vedenie k samostatnosti v každodenných činnostiach bežného života a rešpektujúci prístup je samozrejmosťou, deti si sami vyberajú, čomu sa majú chuť počas dňa venovať. Pracujeme s menšou vekovo zmiešanou skupinkou detí v počte 10-14. Výhodou tejto zmiešanej skupiny je, že mladšie deti sa učia od starších a staršie rady pomáhajú tým mladším a učia sa rešpektu k nim, k sebe samému a k prostrediu v ktorom žijú. Výnimkou sú edukačnej chvíľky kedy, ak je to potrebné, kvôli väčšiemu „pokoju“ a sústredenosti, sa staršie deti delia a pracujú samostatne v Montessori herničke, kde na nich čaká pripravené prostredie.

– sa nachádzajú v modrom domčeku na ulici Hronského vo Vranove
– súčasťou pozemku je trávnik a parkovisko
– do jasličiek prijímame deti vo veku do 3 rokov
– zápis prebieha počas celého roka
– v prípade záujmu len o občasnú starostlivosť o dieťa je možné sa dohodnúť, pokiaľ to kapacita jasličiek dovoľuje
– využívame hračky blízke deťom a špeciálne didaktické pomôcky
– miestnosti sú vybavené certifikovaným zariadením (detský nábytok, postieľky, hračky) a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR
– vedieme detičky ku komunikácii, detičkám od dvoch rokov hravou formou podáme základy anglického jazyka (prvé slová, jednoduché frázy, básničky, piesne)
– samozrejmosťou je odúčanie od plienok, fliaš na cumlík, vedenie k samostatnosti v jedení, obliekaní
– dodržiavame pitný režim detičiek a pestrosť stravy
– každé dieťa bude mat svoj vlastný denníček, v ktorom budú zaznamenané jeho pokroky
– priestor bude vybavený čističkou vzduchu, ktorá zabezpečí priestor bez prachu, smogu, vírusov
– zabezpečujeme čistotu prostredia, podláh, matracov na spanie pomocou špičkových technológií
– v cene je zahrnuté poistenie detičiek, oslavy a iné
– ponúkame opatrovanie aj mimo pracovnú dobu za príplatok
– v spolupráci s Materským centrom Slniečko pripravíme rôzne akcie a súťaže pre našich najmenších, ale aj pre ich rodičov
– počas celého roka spolupracujeme so špecialistami – logopédom, psychológom, špeciálnym pedagógom, fyzioterapeutom
– pomôžeme Vám pri vybavovaní štátneho príspevku na starostlivosť o dieťa, na ktorý máte nárok
– staršie deti pripravujeme na vstup do materskej školy, ich harmonogram dňa je podobný dennému poriadku v materskej škole

Zdroj: www.detskejaslemimi.sk