Detské jasle Anjelíci

Adresa Františkánske námestie 1, 08001 Prešov Email info@anjelici.sk Telefón 0911 973 070 Web www.anjelici.sk

Detské jasle ANJELICI sú novootvoreným súkromným zariadením v centre Prešova, v ktorom poskytujeme celodennú komplexnú starostlivosť pre deti od 12 m do 3 rokov

CENNÍK

Cenník je platný od 1.6.2013

TYP STAROSTLIVOSTI Dni/týždeň Dni/mesiac Paušál/mesiac (€) Strava/deň (€) Strava/mesiac (€) Paušál+strava/mesiac (€)
Celodenná 5 20 190 2 40 230
Zápisné 30 €

Denný režim

7:00 – 8:00 príchod detí, voľná hra
8:00 – 8:30 osobná hygiena, desiata
8:30 – 10:00 hlavné výchovno-vzdelávacie aktivity
10:00 – 11:00 pobyt vonku/spánok batoliat
11:00 – 11:30 osobná hygiena, príprava na obed
11:30 – 12:00 obed
12:00 – 14:30 odpočinok, popoludňajší spánok
14:30 – 15:00 vstávanie, osobná hygiena
15:00 – 15:30 olovrant
15:30 – 16:30 aktivity, resp. pobyt vonku
16:30 voľná hra a priebežný odchod detí

Zdroj: www.anjelici.sk