CVČ v Považskej Bystrici

Adresa Lánska 92 Považská Bystrica, Považská Bystrica Email cvcpb@cvcpb.edu.sk Telefón 042/432 2508 Web www.cvcpb.sk

Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť, podieľa sa na rozvoji záujmov, utváraní podmienok pre rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a mládeže.

imageCentrum voľného času  v Považskej Bystrici (CVČ) je zariadenie pre voľný čas detí a mládeže s prevádzkou v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 h.

 

Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť, podieľa sa na rozvoji záujmov, utváraní podmienok pre rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a mládeže. Zohráva nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji záujmovej činnosti a sebarealizácii detí a mládeže pod vedením odborných pracovníkov v tejto oblasti. Zúčastňuje sa aj na prevencii negatívnych javov prostredníctvom osvetovej činnosti organizovaním prednášok a akcií, ktoré majú zabezpečiť zvýšenú informovanosť detí aj rodičov.

 

Náplň CVČ je rozdelená do odborných oddelení: kultúry, prírodovedy,techniky a ekológie, športu a turistiky.


Ponuka krúžkov CVČ pre šk.r. 2012/2013:

 • DFS Bystrinka (6-15r.)
 • DFS Bystrinka prípravka (4-6r.)
 • FS Bystričan (od 15r.)
 • Ľudová hudba FS Bystričan (od 15r.)
 • Ľudová hudba DFS Bystrinka (6 až 15r.)
 • Hip Hop Junior(TS Blockbusters) (od 12r.)
 • Hip Hop HVK (TS Blockbusters)(od 15r.)
 • Break Dance Mini (TS Black Stars)(od 7r.)
 • Break Dance Senior (TS Optimistic Crew)(od 15r.)
 • Hravá angličtina MŠ (5-6r.)
 • Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA deti (od 4r.)
 • Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA kadet (od 8r.)
 • Mažoretky a roztlieskavačky MARIJA junior (od 12r.)
 • Mažoretkovo-tanečný súbor MARIJA senior (od 15r.)
 • Mažoretky a roztlieskavačky BONA baton (od 4r.)
 • Mažoretky a roztlieskavačky BONA kadet (od 7r.)
 • Mažoretky a roztlieskavačky BONA junior (od 12r.)
 • Mažoretky a roztlieskavačky BONA senior (od 15r.)
 • Výtvarný krúžok (5-8r.)
 • Výtvarné techniky (od 9r.)
 • Ruský jazyk – začiatočníci (od 8r.)
 • Spevácka skupina FS Bystričan (od 15r.)
 • Spevácka skupina DFS Bystrinka (6-15r.)
 • Zumba (od 12r.)
 • Aranžovanie rastlín pre ženy (od 15r.)
 • Kaktusársky krúžok „Pichliačik“ (od 8r.)
 • Letecký modelár (od 9r.)
 • Lodný modelár (od 7r.)
 • Elektronický (od 10r.)
 • Mladý železničiar (od 7r.)
 • Práca s PC – seniori
 • Šikulkovia I. (3-4r.)
 • Šikulkovia II. (5-6r.)
 • Mini Stars (tanečno-pohybová príprava (4-7r.)
 • Tai chi (od 15r.)
 • Orientálne tance (od 15r.)
 • Anthea – orientálny tanec (od 15r.)
 • Zahirah-orientálne tance pre deti (11-14 rokov)
 • Šachový krúžok-začiatočníci (od 7 r.)
 • Šachový krúžok-pokročilí (od 7 r.)
 • „DROBČEK“ aktivity pre rodičov s deťmi (od 1r.)
 • Country tance (od 8r.)
 • Dopravný krúžok (9-11 r.)
 • Strelecký (od 10r.)
 • Turisticko-orientačný (od 10r.)
 • Volejbalový (dievčatá, začiatočníčky) (od 12r.)
 • Hokej (od 6r.)
 • Futbal -chlapci (od 6r.)
 • Hádzaná (od 6r.)
 • Atletika (od 6r.)
 • Disko (od 10r.)
 • Bižutéria (od 10r.)
 • Volejbal (od 9 r.)
 • Futbal (dievčatá) (15-18r.)
 • Florbal (od 15r.)
 • Basketbal (od 7r.)
 • Malý futbal (od 15r.)
 • Plavecký krúžok (6-14r.)
 • Judo (od 6r.)
 • TS Teasers (od 15 rokov)
 • TS Caramelitas (latino tance) (od 9 rokov)

image

Zdroj: www.cvcpb.sk