CVČ Spektrum v Galante

Adresa Hlavná 16 Galanta, Galanta Email spektrum@cvcga.edu Telefón 031 780 4336 Web www.cvcga.edu.sk

Svojim pôsobením sa zameriavame na rozvoj záujmovej činnosti detí a mládeže vo všetkých jej oblastiach.

Centrum voľného času – Spektrum v Galante je mimoškolské zariadenie s celoročnou prevádzkou. Svojim pôsobením sa zameriavame na rozvoj záujmovej činnosti detí a mládeže vo všetkých jej oblastiach. Každoročne asi 300 detí a mládeže nachádza uplatnenie svojich záujmov v práci približne 30 záujmových útvarov.

 

Okrem krúžkovej činnosti organizujeme mestské i okresné podujatia. Okresné podujatia vo všetkých záujmových oblastiach umožňujú okrem porovnania dosiahnutej úrovne znalostí, vedomostí a zručností i objavovanie talentov a prácu s nimi. Organizujeme okresné prírodovedné a jazykové olympiády, okresné súťaže v speve ľudovej a populárnej piesne.

 

Športová činnosť je v našej práci zastúpená pretekmi skoro z každého športového odvetvia. K športovému podujatiu s najdlhšou tradíciou patrí okresná atletická olympiáda.

 

Nezabúdame ani na prázdninovú činnosť, v rámci ktorej ponúkame pestrý program akcií, súťaží a samozrejme tábory rôzneho druhu a zamerania.

 

Záujmové krúžky určené deťom predškolského veku:

 • tvorivé dielne pre rodičov s deťmi
 • mažoretky /od 5 rokov/
 • športové hry /od 4 rokov/
 • tanečný /od 5 rokov/

Záujmové krúžky určené pre deti ZŠ:

 • aerobic
 • pohybové hry pre I. stupeň
 • stolný tenis
 • tanečný /od 6 do 10 rokov/
 • tvorivé dielne
 • hra na bicie
 • hra na gitare /klasická, akordová, elektrická/
 • mažoretky /od 6 – 10 rokov/
 • PC Game /hry na počítači/
 • PC kurz
 • strojové šitie
 • anglický jazyk – začiatočníci,pokročilí /individuálna výuka/
 • Playstation 2
 • Robotika – Delfi ‚C‘, Pascal /skladanie robotov/

Mesačné poplatky pre deti a mládež:

 • Hra na gitare, bicie, anglický jazyk: 7,00 EURO
 • ostatné záujmové krúžky: 3,50 EUR

image

Zdroj: www.cvcga.edu.sk