CVČ Relax v Rimavskej Sobote

Adresa Ulica SNP č. 9 Rimavská Sobota, Rimavská Sobota Email relax@rsnet.sk Telefón 047/56 24 691 Web www.relaxrs.webnode.sk

Využite svoj voľný čas správne v centre voľného času Relax!

Centrum voľného času RELAX okrem výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v ich voľnom čase. Zriadené je s celoročnou prevádzkou.
Za voľný čas sa považuje čas, keď sa mladý človek neučí, v ktorom vykonáva činnosti podľa vlastnej záľuby súvisiacej s odpočinkom i zábavou, čas venovaný osobnostnej relaxácii v smere individuálnych záujmov a schopností, ktorá dopĺňa, skvalitňuje a rozvíja morálne vedomie, psychickú odolnosť i návyky jednotlivca.

 

Záujmové útvary:

 

Oddelenie kultúry

 • Exkurzie
 • Tvorivé dielne
 • Etnohis
 • Folklórny súbor HÁJ
 • DFS Lieskovček

Oddelenie primárna prevencia

 • Dopraváčik
 • Klub Priateľ
 • Kalanetika
 • PC – Games
 • Fitness klub

Oddelenie TV a športu

 • Futbal
 • Judo
 • Ju – jutsu
 • Ľadový hokej
 • Volejbal
 • Stolný tenis
 • Plavecká príprava

Ekorelax

 • Zoo klub
 • Mladý ekológ
 • Klub ochrancov prírody
 • Envik
 • Tulák
 • Krížom – krážom
 • Klub chovateľov zvierat
 • Mladý turista
 • Model klub

 

 

Zdroj: www.relaxrs.webnode.sk