CVČ Recúva

Adresa Kollárova 9 Revúca, Revúca Email cvcra@revuca.sk Telefón +421917346854 Web www.cvcra.estranky.sk

Centrum voľného času pre deti a mládež s množstvom záujmových útvarov

Denná prevádzka

  • v priebehu školského roka sa začína o 7,30 hod. a končí o 18,00 hod.,
  • počas prázdnin v období školského roka denne od  8,00 hod. do 16,30 hod.,
  • počas letných prázdnin je prevádzka prispôsobená uskutočňovaniu prímestských táborov alebo podľa požiadaviek rodičov

Pedagogické oddelenia

  • Telovýchova a šport
  • Kultúra a umenie
  • Technika, ekonomika a prírodoveda

image

image

Zdroj: www.cvcra.estranky.sk