CVČ Laura Prešov

Adresa Jarková 2, 08001 Prešov Email laura.presov@gmail.com Telefón +421 905 341 108 Web www.cvcpresov.laura-mladez.sk

Po 15-ročnej skúsenosti v práci s deťmi a mládežou občianske združenie Laura Prešov, sa rozhodlo zriadiť Centrum voľného času LAURA, so širším zameraním na deti, mladých a niektoré aktivity aj s ich rodičmi.

Po 15-ročnej skúsenosti v práci s deťmi a mládežou občianske združenie Laura Prešov, sa rozhodlo zriadiť Centrum voľného času LAURA, so širším zameraním na deti, mladých a niektoré aktivity aj s ich rodičmi.

Centrum voľného času vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi Združenia Laura, ktorého hlavným poslaním je integrálna výchova detí a mládeže, v preventívnom duchu. Pomáha im rozvíjať ich osobnosť, vytvára podmienky a možnosti pre ich rast a sebarealizáciu. Zásady preventívneho systému Jána Bosca ponúkajú prevenciu v živote mladého človeka proti negatívnym vplyvom, umožňujú aktívne a pozitívne využitie voľného času a hodnotné prežívanie obdobia dospievania prostredníctvom výchovno-vzdelávacích, spoločensko-kultúrnych, duchovných a športových programov. Je to výchovný systém, ktorý sa opiera o rozum. Je založený na vytváraní pozitívneho a podnetného prostredia, na osobných vzťahoch založených na dôvere a priateľstve, v klíme rodinnej atmosféry, opierajúc sa o vnútorné pozitívne zdroje, ktoré sú v každom človeku a ktoré sa snaží podporovať a rozvíjať.

Prostredníctvom vzťahov priateľstva, úcty, pochopenia a rôznych aktivít, mladých motivujeme, aby sa rozhodli predchádzať zlým vplyvom, návykom a tiež vytvárame prostredie, ktoré ich pred zlom chráni. Základným výchovným postojom v našom centre je predchádzať, nie dodatočne liečiť, stíhať, trestať. Silne preventívny je v tom, že sa snaží prichádzať na pomoc mladým skôr, ako by zakúsili zlo, ako by stačili získať rôzne závislosti. V rámci poslania Centrum voľného času sleduje aj rozvoj osobnosti deti a mladých, aby sa z nich formovali čestní, charakterní mladí ľudia, ktorí v budúcnosti dokážu prijať na seba zodpovedné úlohy v rodine, v práci a vôbec v spoločnosti. Osobitnú pozornosť venuje deťom a mladým z prostredí znevýhodnených po stránke ekonomickej, citovej, morálnej a duchovnej.

Jednou z priorít jeho  poslania je formácia dobrovoľníkov a animátorov v práci s deťmi – ako prostriedok pre rozšírenie možností pomáhať ďalším mladým, ale vo veľkej miere tiež pre osobnú formáciu mladých animátorov, ktorí sa takto pripravujú na svoje budúce poslanie rodičov – vychovávateľov a angažovaných občanov spoločnosti.

 

Krúžky:

Deň/Hodina 14:00 – 15:00 15:00 – 16:00 16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 Dohodnutý čas
Pondelok Doučovanie M Tvorivosť pre najmenších Angličtina hrou Skladáme LAQ Kultúrne podujatia
Šport
Utorok Doučovanie- príprava na monitoring M Výtvarný 1.st. Detská Zumba 1. st. Kalčeto Oslavy
Oslavy menín a narodenín
Streda Detský folkór 1. st. Pletenie z papiera 2. st. Stolný tenis Gitarový pre začiatočníkov Šanca pre animátorov
Kultúra
Štvrtok Scénický tanec Šperkárstvo 2. st. Zumba a aerobic 2.st a SŠ Mladí žurnalisti- Orchidea Túlavé topánky
Nocovačka
Piatok Nepečené dobroty Kreatívny Gitarový pre pokr. Spoločenské hry Objavovanie Prešova a okolia
Výlety

 

Mladí žurnalisti- Orchidea
Pre malých zvedavcov, ktorí chcú byť všade kde sa niečo deje, majú očká a ušká na stopkách a samozrejme majú chuť o všetkom informovať ostatných je vhodný tento krúžok. Tu môžeš prejaviť svoju šikovnosť. Naučíš sa pracovať s digitálnou fotografiou v rôznych programoch ako microsoft word, microsoft excel, pracovať s internetom, pohybovať v mediálnej oblasti, vydávať vlastný (spoločný) časopis plný zaujímavých postrehov. Súčasťou je príprava reportáží, rozhovory s osobnosťami, recenzie kníh a CD, ako aj ďalše pubicistické útvary, spracovávanie textového a obrazového materiálu, rozvoj slovnej zásoby a štylistická zručnosť Ti nebudú cudzie.

Gitarový krúžok
Ak máš chuť byť sebestačný v hudobnom prejave – naučiť doprevádzať seba alebo iných pri speve hrou gitaru, tak tieto stretávania sú vhodne pre Teba. Naučíš sa základné akordy, interpretovať jednoduché slovenské a zahraničné piesne, koledy a i., budeš môcť formovať vkus a estetické cítenie žiakov v oblasti hudby

Tvorivá dielňa

Tu sa fantázii medze nekladú  a preto sa môžeš prejaviť a neustále napredovať, pretože sme pripravení rozvíjať Tvoju výtvarnú tvorivosť,  jemnú motoriku,  trpezlivosť. Tu sa rozvíja Tvoje myslenie, svet poznania nových vecí, získaš vedomosti a zručnosti o materiáloch a technikách, s ktorými budeš pracovať. Odmenou Ti bude radosť z vlastnej tvorby.
Aktivity tvorivých dielní sú zamerané na rozvíjanie umeleckého cítenia  prostredníctvom priestorovej tvorby:

  • Modelovanie a keramika
  • Plastiky z papiera
  • Plastiky z dreva
  • Plastické práce z rozličného materiálu

Doučovania
Krúžok je určený všetkým, ktorí majú akýkoľvek problém v škole, s domácou úlohou, so zlou známkou a zíde sa im doučovanie.(anglicky jazyk, matematika, slovensky jazyk, strojopis – PC)

Zumba mini Kids 1.st.
Každé dieťatko je jedinečné a Zumba mimi Kids rozvíja nielen pohybové schopnosti dieťaťa, ale aj jeho osobnosť. Podporuje jeho kreativitu a necháva ho tancovať podľa svojich pocitov. Deti sa učia samostatnosti a kolektívnemu správaniu. Zumba zlepšuje koordináciu pohybov, deti sa naučia nové základné kroky a pohyby na rôzne tanečné štýly (merengue, salsa, kumbia, belly dance, hip hop … atď.)

Zumba a Aerobic

Spolu budeme rozvíjať pohybové schopnosti cvičením Aerobicu, Pilates  a strečing nám pomôže posilňovať vlastným telom. Populárnou Zumbou spoločne rozhýbeme celé telo v latino rytme. Podporíš vlastnú kreativitu zlepšíš koordináciu pohybov. Ani rôzné tanečné štýly (merengue, salsa, kumbia, belly dance, hip hop … atď.) Ti nebudú cudzie.

Detský folkór 1. st.
Tanec je pohyb, ktorý Ťa prenesie do sveta fantázie. Prináša telesné a duševné zdravie.
Prostredníctvom pohybu sa učíš prvým návykom správneho držania tela, rozvíjaš obratnosť, schopnosť vyjadriť svoje pocity pohybom. Spojením pohybu a hudby získaš  základy rytmiky a dynamiky, cvičíš základné tanečné kroky. Tanec rozvíja, koordináciu myslenia a pohybov  prostredníctvom  rytmických cvičení.

Korálková nádhera
Parádnice pozor, originálne náramky, náhrdelníky, retiazky či prstienky vlastnoručne urobené zvládne každá z vás, ak čo i len trošičku máte chuť prejaviť šikovnosť výnimočnosť a originalitu. Návod nie je náročný…

Výtvarný 1.st
Formou výtvarných hier odovzdávame deťom základné poznatky o kresbe a maľbe. Výtbarným umením sprostredkujeme dieťaťu pozitívny vzťah k prírode a umeleckej kráse a rozvinieme tak jeho zmyslové vnímanie, pozornosť a fantáziu. Pracujeme s výtvarnými technikami, ktoré sa na škole na hodinách výtvarnej výchove používajú pre svoju časovú a materiálovú náročnosť menej.
Dieťa si rozvíja svoje videnie, predstavivosť, fantáziu, technické zručnosti, chápať úlohy farieb v maľbe ako aj v širších súvislostiach. Prostredníctvom maľby, kresby, koláže a prácou s netradičným materiálom získaš rôzne výtvarné skúsenosti.

Pletenie z papiera
Vidíš papier ako zaujímavý predmet, ktorým sa dá mnohé vykúzliť? Potom stretnutia „Pletenie z papiera“ sú pre Teba. Naučíš sa ako sa robí taška, džbán, venček, košík, fotorámček, hrnček, zvonček, ale aj napríklad taká mačka…  

Angličtina hrou
Učenie zábavnou formou – učenie hrou
Deti majú možnosť si angličtinu osvojiť prirodzenou metódou tak, ako sme si osvojovali svoj materinský jazyk, neformálne  bez gramatických analýz. Prirodzeným prístupom sa snažíme preniesť reálny svet  pomocou obrazov, autentických nahrávok a fotografií k deťom. 
Jednotlivé hodiny obsahujú mnoho vzdelávacích a interaktívnych hier, pesničky, tancov a riekaniek, audio a video nahrávky, plagáty, maňušky. Hodiny plné hier, hračiek, názorných ukážok a pútavých príbehov majú najlepšiu šancu na udržanie pozornosti. 

Zdroj: www.cvcpresov.laura-mladez.sk