Centrum voľného času Magnet | Lučenec

Adresa Ulica mieru 1702/39, Lučenec Email cvcmagnet@szm.sk Telefón Web www.cvclc.edu.sk

CVČ je mimoškolské zariadenie zaoberajúce sa vypĺňaním voľného času detí a mládeže prostredníctvom pravidelnej, príležitostnej a prázdninovej činnosti.

Centrum  voľného času Magnet je mimoškolské zariadenie zaoberajúce sa  vypĺňaním voľného času detí a mládeže prostredníctvom pravidelnej, príležitostnej a prázdninovej činnosti. Neoddeliteľnou súčasťou je  organizovanie predmetových olympiád a postupových súťaží.imageimage

Zdroj: www.cvclc.edu.sk