Centrum voľného času | Brezno

Adresa Školská 7, Brezno Email cvcbrezno@gmail.com Telefón +421 48 611 66 01 Web www.cvcbrezno.webnode.sk

Pozývame všetky deti, ktoré chcú zaujímavo, tvorivo a zábavne využiť svoj voľný čas do nášho centra!
Ponúkame vám množstvo zaujímavých krúžkov, záujmových útvarov a klubov.

Pozývame všetky deti, ktoré chcú zaujímavo, tvorivo a zábavne využiť svoj voľný čas do nášho centra!

Ponúkame vám množstvo zaujímavých krúžkov, záujmových útvarov a klubov.

V centre voľného času sú k dispozícii

fitness, tanečná sála, lezecká stena, stolnotenisové stoly, stolný futbal, výtvarná a modelárska dielňa, počítačová učebňa s internetom.

Spolupracujeme aj so základnými a materskými školami, preto pre väčšie priblíženie sa deťom a uľahčenie dochádzania niektoré krúžky organizujeme priamo v školách alebo materských škôlkach.

Zdroj: www.cvcbrezno.webnode.sk