Centrum pomoci pre rodinu v Trnave

Adresa Štefánikova 46 Trnava, Trnava Email cppr@cppr.sk Telefón +421948020412 Web www.cppr.sk

Ponúkame Vám širokú paletu služieb, ktoré pre Vás zabezpečujú zamestnanci ako aj jednotliví dobrovoľníci.

Cieľom Centra pomoci pre rodinu je:

 

1. Poskytovať poradenstvo pre rodiny.

2. Iniciovať, podporovať a koordinovať prorodinné aktivity.

3. Podporovať úsilie o zachovanie stability manželstva a harmonickej rodiny.

4. Podporovať dobrovoľníctvo a vzbudzovať záujem o druhých.

5. Napomáhať rodinám a mládeži  zmysluplne tráviť voľný čas.

6. Propagovať prirodzený spôsob odovzdávania života a čistoty.

7. Podporovať zdravý vývoj človeka v rodinnom prostredí a výchovy v rodinnom prostredí a výchovy vedúcej k úcte a láske.

 

Cieľovými skupinami Centra pomoci pre rodinu sú:

 

Deti predškolského veku (0-6 rokov)

Deti školského veku (6-15 rokov)

Dospievajúca mládež (15-18 rokov)

Mladí dospelí (18-25 rokov)

Snúbenci

Manželia

Mamičky na materskej dovolenke

Odlúčení, rozvedení, znovuzosobášení

Ponuka služieb:

 

Poradenstvo:

 • Rodinné poradenstvo
 • Poradňa pre zodpovedné rodičovstvo
 • Poradenstvo pre dojčiace mamičky
 • Pastorálne poradenstvo

 

Prevencia pred patologickými javmi, ktoré narúšajú partnerstvo, manželstvo a rodinu (alkohol, drogy, hazardné hry) je uskutočňovaná prostredníctvom prednášok a voľno-časových aktivít:

 • Prednášky v oblasti výchovy, rodiny, manželstva, vzťahov medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, generačných vzťahov, závislosti na alkohole, drogách a hazardných hrách… sú spojené s diskusiou.
 • Vzdelávací kurz„Efektívna výchova krok za krokom“ je určený pre rodičov detí vo veku od 3 rokov po obdobie dospievania.
 • Kurz Billingsovej metódy je určený pre páry, ktoré sa chcú dozvedieť odborné ako i praktické informácie o prirodzenej metóde plánovania rodičovstva.
 • Kurz dojčenia a predpôrodný kurz pre budúce mamičky aj s partnermi.
 • Stretnutia rodín s deťmi
 • Svojpomocná skupina rodičov detí s postihnutím

 

Voľno-časové aktivity:

 • Projekt Sára – Tento projekt je dobrovoľnícka pomoc v rodine. Dobrovoľník daruje svoj čas, cca 2 až 3 hod. v týždni konkrétnej rodine, či osamelému rodičovi. Dobrovoľník  príde do rodiny, kde slúži starostlivosťou o deti (doma, vonku, sprevádzanie detí na krúžky, či doučovanie) a tým odľahčí rodičov.
 • Spevácky krúžok
 • Prázdninové programy
 • Hodíme reč?  – debaty s mladými
 • Stráženie detí
 • Deň rodiny
 • Knižnica

 

Pastorácia:

Momentálne sa venujeme týmto skupinám:

 • Svojpomocná skupina osamelých – rozvedených rodičov s deťmi
 • Svojpomocná skupina osamelých – rozvedených rodičov
 • Svojpomocná skupina osamelých rodičov
 • Modlitby matiek
 • Snúbenci
 • Duchovné obnovy
 • Deviatnik ku sv. rodine
 • Púť rodín

 

Dobrovoľníctvo

 

Zdroj: www.cppr.sk