Cenrum voľného času Olymp

Adresa Francisciho 10 , 05401 Levoča Email cvcolymp@centrum.sk Telefón +421 910 867 401 Web www.cvcolymp.sk

Príďte si rozvíjať svoje záujmy, schopnosti, talent, aktívne relaxovať, užitočne a zaujímavo tráviť voľný čas v spoločnosti priateľov.

Centrum voľného času v Levoči je tu pre  všetkých, ktorí sa chcú neformálne vzdelávať, rozvíjať svoje záujmy, schopnosti, talent, aktívne relaxovať, užitočne a zaujímavo tráviť voľný čas v spoločnosti priateľov.

Centrum oragnizuje pravidelné aj príležitostné akcie či podujatia pre deti, žiakov, rodičov, ale aj širokú verejnosť.

Zdroj: www.cvcolymp.sk