Baby Fit klub | Martin

Adresa ZŠ Hurbanova - Plaváreň, 03601 Martin Email Skundlakova@gmail.com Telefón +421902 419 909, +421907 818 626 Web www.fitklub.sk

Pozývame Vás, stráviť Váš čas so svojim dieťatkom k nám! Príďte sa zahrať vo vode, zaspievať si a zároveň týmto zdravým pohybom a otužovaním podporiť imunitu vášho dieťatka!

Pozývame Vás, stráviť Váš čas so svojim dieťatkom k nám! Príďte sa zahrať vo vode, zaspievať si a zároveň týmto zdravým pohybom a otužovaním podporiť imunitu vášho dieťatka!

Prečo baby plávanie?
– ideálny spôsob ako spestriť denný režim dieťatku a rodičom na rodičovskej dovolenke
– spôsob ako zvýšiť obranyschopnosť – otužovanie dieťaťa i rodiča
– jedna z mála pohybových aktivít pre deti do 1 roka
– možnosť naučiť sa manipulovať s dieťatkom vo vode, predvídať a správne reagovať

Ako?
– tým najprirodzenejším spôsobom: formou hry správne prispôbenej veku a psychomotorickej vyspelosti dieťatka, doplnenej pesničkami, riekankami s využitím hračiek a rôznych plaveckých pomôcok
– individuálny prístupom inštruktora, ktorý zohľadňuje vek, vývojové štádia i jedinečnosť každého bábätka

Od kedy?
– od 6 mesiaca veku dieťatka do 36 mesiacov

Kde?
– v bazéne určenom len pre deti, ktorý spĺňa kritéria pre pobyt detí vo vode od 6 do 36 mesiacov
(rozmer 8m x 4m, hĺbka vody 0,8 m, teplota vody 30 – 32 °C)
– v suchej saune (teplota 45 – 50 °C)

Kto?
– inštruktorka plávania dojčiat a batoliat: Svetlana Kundláková
– kurz pre odbornosť: r. 2009, Vzdelávacie stredisko BANBY, Banská Bystrica
– k získaniu kvalifikácie ju viedla osobná skúsenosť s  dojčeněckého plávania s dcérkou, s ktorou plávala od 4 mesiacov do veku 2,5 roka

Plávanie dojčiat a batoliat:
– je Váš čas strávený so svojim bábätkom, ktorý upevňuje citovú väzbu medzi maminkou alebo oteckom
– harmonický pohyb dieťatka vo vode, ktorého zámerom okrem psychomotorického rozvoja je, aby si dieťa zvyklo na vodu, vypestovalo si rešpekt pred vodou, naučilo sa reagovať na rôzne, aj nepredvídateľné situácie, ktoré môžu vo vodnom prostredí nastať

Význam plávania:
– voda je pre dieťatko priateľským a známym prostredím už obdobia vnútromaternicového vývoja, nadľahčuje ho a umožňuje mu vykonávať pohyby zodpovedajúce jeho povahe  a nálade 
– prirodzeným spôsobom posiľňuje rôzne svalové skupiny, pohyb vo vode napomáha
k odstráneniu rôznych nedostatkov a chýb držania tela
– plávaním, pohybom, otužovaním i dostatočným pohybom vonku, prispieva k fyzickej zdatnosti
– detská sauna a otužovacie činnosti znižujú náchylnosť detí k ochoreniam, ktoré spôsobuje zmena teploty (prechladnutie)
– ponúka nové vnemy a zážitky, poskytuje podnety pre rozvoj sociálneho správania
– pohyb vo vode priaznivo ovplyvňuje srdcovo – cievny systém
– zkvalitňuje sa dýchanie, zmenšuje chronické problémy dýchacích ciest
– voda príjemne unavuje – podporuje chuť do jedla
– vplyvom pohybu dolných končatín sa zlepšuje črevná peristaltika, deti menej trpia bolesťami bruška
– podpora všestranného rozvoja (hrubá a jemná motorika, rozvoj reči, emocionálne, pamäťové a myšlienkové schopnosti)

Zameranie kurzov:
– formou hry sa naučíme: dýchať do vody, splývať na brušku, ale aj na chrbátiku, zanoriť sa, orientovať sa pod vodou, skákať do vody zo sedu, vyskúšame rôzne certifikované plavecké pomôcky aj potápanie s rodičm

Kurz plávania dojčiat a batoliat – začiatočníci
– pre deti od 6 – 36 mesiacov
– 2x týždenne, v utorok a vo štvrtok
– 8 lekcií (30 minút) + sauna
– cena kurzu 90 €, po absolvovaní 3.kurzu, cena: 80 €
– s možnosťou náhrady 2 riadne ospravedlnených lekcií

Kurz plávania dojčiat a batoliat – pokročilí (po absolvovaní min. 3 kurzov)
– pre deti od 6 – 36 mesiacov
– 1x týždenne, v utorok alebo vo štvrtok
– 4 lekcie (30 minút) + sauna
– cena kurzu 45 €
– s možnosťou náhrady 1 riadne ospravedlnenej lekcie

Hry vo vode – bez nácviku signálneho potápania
– pre deti od 6 – 36 mesiacov
– 1x týždenne, v utorok alebo vo štvrtok
– 4 lekcie (30 minút) + sauna
– cena kurzu 45 €
– s možnosťou náhrady 1 riadne ospravedlnenej lekcie

Pravidlá kurzov:
– lekcie prebiehajú 2x alebo 1x týždenne podľa zvoleného kurzu
– lekcie prebiehajú vo vopred oznámenom dni a čase
– prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase konania lekcií kurzu
– začiatok lekcie sa nedá posúvať
– pred prvým kurzom je potrebné absolvovať informačné teoretické stretnutie rodičov s inštruktorkou
– pred začatím prvého kurzu je účastník povinný priniesť prihlášku, ktorej súčasťou je potvrdenie od detského lekára o zdravotnom stave dieťa a podpísané prehlásenie
poplatok za kurz je možné uhradiť v hotovosti v deň teoretického stretnutia, bezpodmienečne však musí byť uhradený pred 1. lekciou daného kurzu
– deti budú rozdelené do skupín inštruktorkou v počte 5 detí, podľa veku a pokročilosti
– celkový pobyt, vrátane prípravy, plávania, saunovania a aklimatizácie trvá 1,5 h –  maximálne 2 hodiny

Čerpanie náhradných lekcií:
– počas kurzu prebiehajúceho 2x týždenne máte nárok na 2 riadne ospravedlnené lekcie
– počas kurzu prebiehajúceho 1x týždenne máte nárok na 1 riadne ospravedlnenú lekciu
– neúčasť na lekcií je možné nahlásiť telefonicky alebo formou SMS na tel.čísle
0902 419 909, najneskôr do 8:00 h ráno, v deň konania lekcie
– náhradné lekcie sa čerpajú až po ukončení plávania v kurzoch
náhradné lekcie možno absolvovať priebežne podľa dohody, avšak najneskôr do 2 mesiacov po ukončení pôvodného kurzu
– po tomto termíne (2 mesiace) sa náhrady vyraďujú z evidencie
– ak odmietnete 2x ponúkaný termín náhradnej lekcie, nárok na jej čerpanie zaniká
– v prípade, že sa na vopred dohodnutej lekcií nezúčastníte, lekciu berte ako vyčerpanú = náhrada za náhradu sa neposkytuje

Zdroj: www.fitklub.sk