Aqua baby v Rolande v Bratislave

Adresa Na Hriadkach 51, 84107 Bratislava Email rolando@rolando.sk Telefón + 421 948 525 129 Web www.rolando.sk

Príďte si zaplávať s Vašim dieťaťom do príjemného prostredia v Bratislave v hoteli Rolando

Aqua baby je plavecký výcvik pre bábätká vo veku od 3 mesiacov do 3 rokov. Vodné prostredie je pre malé deti úplne prirodzené a poskytuje dieťaťu skvelé možnosti zdravého a bezpečného pohybu. Plávanie odporúčajú ako lekári tak aj psychológovia bez ohľadu na vek. Program aqua baby pozitívne vplýva na zdravie dieťaťa (precvičenie jednotlivých svalových skupín, otužilosť organizmu, prekrvenie pokožky) rozvoj jeho sociálno – psychologickej roviny (komunikácia v skupine, upevňovanie rodiny) reláxáciu (pozitívne zážitky, vyžitie vo vodnom prostredí) a napokon osvojenie si nových pohybových schopností a návykov.

 

Cena aquababy kurzu zahŕňa:

Špeciálne masáže pre bábätká (baby masáž) vykonávané certifikovaným masérom 1x počas jednomesačného kurzu.
Klasická masáž pre mamičky – 1x počas jednomesačného kurzu.
Suchú saunu – vždy po každej hodine plávania k dispozícii 10 až 20 min.

Cenník:

Základná cena: 132 € -obsahuje 8 lekcií. Poskytujeme súrodeneckú zľavu 10%.
Pre súrodencov je cena kurzu 118,80€
Pre zamestnancov WV je cena kurzu 105,60€
Pre držiteľky preukazu mamičkovský klub Rolando je cena kurzu 118,80€

Vymeškané hodiny nahrádzame v počte 2 a ich náhrada je vždy po absolvovaní kurzu a to do jedného kalendárneho mesiaca nasledujuceho po ukončení kurzu.
V prípade nevyčerpania náhradných hodín v tomto termíne náhrady prepadajú !
Náhradné hodiny sú vždy vopred určené inštruktorom a nie mamičkou.
Peniaze za neabsolvovaný kurz nevraciame!
Program aquababy plní funkciu podpory a rozvoja:
1) Zdravia
dieťa sa vo vode dokáže omnoho jednoduchšie pohybovať, prekrvenie pokožky, rozvoj pohybových schopností, zvýšenie otužilosti a obranyschopnosti organizmu, pomoc deťom s oneskoreným vývojom.
2) Sociálno – psychologickej oblasti
spoločenská komunikácia, rozvoj emocionality, upevňovanie rodinného typu.
3) Relaxácie
príjemné vyžitie vo vodnom prostredí, zlepšenie nálady, zábava a pozitívne zážitky
4) Pohybové schopnosti a návyky
osojenie si špeciálnych zručností a návykov pri pobyte vo vode, získavanie návykov dôležitých k pravidelnému plávaniu.

Prihlášky na kurzy aquababy príjmame na telefonickom čísle 0948 525 129 alebo mailom na aquababy@rolando.sk

Zdroj: www.rolando.sk