ADAM – Aktivity Detí A Mládeže v Banskej Bystrici

Adresa Tulská 22 Banská Bystrica, Banská Bystrica Email info@aktivitydeti.sk Telefón +421484163223 Web www.aktivitydeti.sk

Naším hlavným cieľom je venovať deťom a mládeži priestor, aby plnohodnotne využívali svoj voľný čas a nezostali napospas nástrahám ulice.

Na jeseň roku 2007 vznikla nezisková organizácia ADAM (Aktivity Detí A Mládeže). Naším hlavným cieľom je venovať deťom a mládeži priestor, aby plnohodnotne využívali svoj voľný čas a nezostali napospas nástrahám ulice. Túžime ich viesť k vnímaniu nemateriálnych hodnôt v ich živote a taktiež k vnímaniu potrieb svojich blížnych. Chceme aby sa naučili fungovať v spoločenstve ľudí, aby vedeli prejaviť svoju radosť a dokázali urobiť druhých ľudí šťastnými.

 

Pravidelné športové aktivity:

  • futbal
  • volejbal
  • plávanie
  • turistické podujatia

 

Nepravidelné aktivity:

  • prednášky
  • stretnutia
  • besedy
  • vystúpenia
  • športové podujatia


Zdroj: www.aktivitydeti.sk