10 športov v jednom krúžku – OPICE ULICE | Bratislava

Adresa Romanova 46, Bratislava V. - Petržalka Email opica@opiceulice.sk Telefón 0905536194 Web www.opiceulice.sk

Multišportové zážitky pre deti vo veku od 6 rokov počas školského roka. Vybudovanie základnej pohybovej gramotnosti detí v 10 športoch.

Našou ideou je učiť deti stále niečo nové a nenechať ich upadnúť do všednosti a jednotvárnosti mnohých športových krúžkov.
OPICE ULICE ako projekt má zabezpečiť vybudovanie pohybovej gramotnosti pre Vaše dieťa. Myšlienkou projektu je poskytnúť deťom základy viacerých druhov športu, aby si v neskoršom veku samé vedeli organizovať svoj aktívny voľný čas podľa tých najpestrejších chutí.
V poslednú tréningovú hodinu prebieha hodnotenie žiakov v danom športe v spolupráci s Národným športovým centrom a žiaci získajú diplom o absolvovaní mesačného kurzu s hodnotením. Tento diplom je zároveň informáciou pre rodiča o správaní a prejave žiaka počas daného mesiaca – či má nadanie na daný šport, ako sa prejavuje v kolektíve, ako sa prejavuje pri riešení úloh a pod.
Na záver školského roka po absolvovaní desiatich športových kurzov dostane žiak záverečný certifikát s hodnotením a odporúčaním pre ďalší rozvoj individuálnych schopností, vlastností, zručností …

Ponúkame:

  • Multišportové zážitky pre deti vo veku od 6 rokov počas školského roka
  • Vybudovanie základnej pohybovej gramotnosti detí v 10 športoch
  • Tréneri špecialisti
  • Pravidelné motorické testy
  • Hry a súťaže

Tu uvádzame základné ciele jednotlivých mesačných športových špecializácií, aby ste si vedeli predstaviť obsahovú štruktúru nášho ročného programu pre deti. 
Pre staršie deti, prípadne pre tých, ktorí už uvedenú šikovnosť získali ponúkame individuálny prístup a ich ďalšie pohybové napredovanie. 

ATLETIKA

CIEĽ: správne zvládnuť základné lokomócie
OBSAH: behy, skoky, hody + naučiť 3 bežne uplatniteľné hry

GYMNASTIKA

CIEĽ: správne zvládnuť základnú koordináciu
OBSAH: rotácie, kotúle, stoj dole hlavou, vis, húpanie + naučiť 3 bežne uplatniteľné hry

KANOISTIKA

CIEĽ: správne a bezpečne ovládať športové náradie
OBSAH: posed v kajaku, nasadanie a vysadanie z lode, práca s pádlom, točenie do oboch smerov, zastaveni, riešenie krízových situácií + naučiť 3 bežne uplatniteľné hry

LYŽOVANIE

CIEĽ: správne a bezpečne ovládať športové náradie
OBSAH: zvládnuť sklz a rovnováhu, chôdza, beh, zjazd, brzdenie, riešenie krízových situácií + naučiť 3 bežne uplatniteľné hry

PLÁVANIE

CIEĽ: oboznámiť sa s vodným prostredím
OBSAH: ponorenie hlavy, splívanie, ponáranie, základy prsiarskeho štýlu, koordinácia pohybov a dýchanie + naučiť sa 3 bežne uplatniteľné hry

KORČUĽOVANIE a KOLOBEŽKY

CIEĽ: správne a bezpečne ovládať športové náradie
OBSAH:

KORČULE – rovnováha, sklz na jednej nohe, brzdenie, odraz
KOLOBEŽKY – rovnováha, zmena opornej nohy počas jazdy, zmena postavenia, odraz, brzdenie + naučiť 3 bežne uplatniteľné hry

 

BICYKLOVANIE

CIEĽ: správne a bezpečne ovládať športové náradie
OBSAH: rovnováha, brzdenie, nosenie predmetov, prechod prekážok + naučiť 3 bežne uplatniteľné hry

Pri špecializácii Korčuľovanie, kolobežky a bicykle si deti osvoja správanie sa počas jazdy a pravidlá bezpečnosi.

 

RAKETOVÉ HRY

CIEĽ: ovládať pravidlá a športové náradie
OBSAH: časovanie odrazu, zmena náradia: bedminton, stolný tenis, tenis, softbal + naučiť 3 bežne uplatniteľné hry

POHYBOVÉ HRY

CIEĽ: poskytnúť deťom zásobáreň hier na voľný čas
OBSAH: učenie sa pravidiel nových hier pri rôznom počte hráčov

LOPTOVÉ HRY

CIEĽ: ovládať základné zručnosti s loptou
OBSAH: dribling, kopanie, hádzanie, chytanie, triafanie na terč + naviesť k samostatnému cvičeniu s loptou

 

Osobne sa nás môžete viac opýtať  v športovej hale na Prokofievovej ulici v Petržalke vždy v utorok a štvrtok od 16:00 do 17:00.

Zdroj: www.opiceulice.sk