Lekáreň Dr. Max a poliklinika ProCare v Detskom meste povolaní

Thumbnail
Kategórie:

Profesiu lekára i lekárnika si môžu deti vyskúšať v Detskom meste povolaní!

V rámci expozície Detské mesto povolaní majú deti možnosť hravou formou spoznať rozmanité formy sebauplatnenia v pracovnom svete dospelých. K niekoľkým profesiám v mestečku ako poštár či lekár pribudla ďalšia – lekárnik.

V rámci prvej stálej expozície Detského mesta povolaní v bratislavskom nákupnom centre BORY MALL sa deti prostredníctvom konkrétnych povolaní môžu oboznámiť s rôznymi profesiami a získať lepšiu predstavu o tom, čím by chceli byť. Novootvorená modelová lekáreň Dr.Max im umožní nielen počas leta vyskúšať si, ako vyzerá práca v lekárni a čo všetko zahŕňa.

Deti tu nájdu reálne škatuľky výživových a vitamínových doplnkov či ďalšie voľno predajné produkty, ale aj modelové lekárske predpisy, ktoré im umožnia lepšie pochopiť rozdiel medzi sortimentom lekárne. Môžu si vyskúšať expedíciu liekov, k dispozícii je aj tlakomer. Hravou formou sa takto dozvedia, aké je to pomôcť a dať odbornú radu pacientovi, ktorý sa necíti dobre, ale aj to, ako si prípravok vypýtať a popísať svoj zdravotný problém.

„Projekt detskej lekárne Dr.Max v Bory Mall je unikátny tým, že si deti môžu na vlastnej koži vyskúšať mnoho zaujímavých oblastí, ktoré práca farmaceuta zahŕňa. Toto povolanie je dôležitým a náročným poslaním. Práca v lekárni je však zaujímavá a rôznorodá na každej pozícii. Pevne veríme, že aj prostredníctvom tejto aktivity pomôžeme poslniť záujem o lekárne a lekárenstvo,“ povedal Tomáš Slechan, výkonný riaditeľ lekární Dr.Max na Slovensku.

V modelovej lekárni sa deti oboznámia aj so základným slovníkom, kde napríklad zistia, že lieky vydáva iba vysokoškolsky vzdelaný farmaceut – magister a nie predavač, že lieky sa nepredávajú, ale expedujú alebo napríklad aj to, že v lekárni neoddeľuje pacienta a farmaceuta pult, ale tára alebo, že časť vyhradená pre pacientov sa nazýva oficína.

Oboznámia sa aj s hlavnými úlohami lekárnika. Zistia, že výdaj liekov je spojený s poskytovaním informácií o užívaní a s odborným poradenstvom, čo si budú môcť hneď aj vyskúšať. Malí návštevníci sa dozvedia aj to, že pri komunikácii s pacientmi a pri predaji voľnopredajných prípravkov má nezastupiteľnú úlohu farmaceutický laborant, a že o čistotu v lekárni a preberanie tovaru sa stará sanitár.

Lekáreň Dr.Max pre deti sídli v jednom domčeku s nemocnicou ProCare, v ktorej si tí najmenší môžu vyskúšať povolanie lekára. „ProCare poskytuje v 14 zariadeniach po celom Slovensku nadštandardnú zdravotnú starostlivosť pre celú rodinu. Špičkoví lekári, sestry a najmodernejšie prístrojové vybavenie v sieti ProCare napĺňa náš spoločný cieľ, ktorým je budovať lepšie zdravotníctvo na Slovensku. Práve z toho dôvodu v spolupráci s Dr.Max vznikol ďalší projekt, ktorého cieľom je deťom ukázať, že povolanie lekára či lekárnika je kľúčové, humánne a môže byť zároveň formou hry aj zábavné. Pomáhať a liečiť si vyžaduje veľké odhodlanie a práve v mestečku povolaní si môžu túto hru deti vyskúšať“, povedal Marek Duban, generálny riaditeľ ProCare.

Poslanie farmaceuta je oveľa komplexnejšie, ako len samotná expedícia liekov. Treba sledovať, či pri vydávaných liekoch nedochádza k interakciám, prípadne či nie sú prekročené maximálne dávky a pacientovi poskytnúť dispenzačné minimum. Aby bolo čo vydávať, musia sa všetky prípravky objednať, prebrať, skontrolovať. Okrem výdaja liekov sa lekárnik podieľa na práci v laboratóriu, vykonáva skúšky surovín a vedie knihu omamných látok. Okrem týchto hlavných úloh je treba vykonávať množstvo ďalších dôležitých činností. Preto nás teší, že aj touto formou môžeme prácu v lekárni priblížiť tým najmenším, ktorí zároveň lepšie pochopia, že lieky v reálnom živote nie sú na hranie,“ vysvetľuje Mgr. Peter Gylaník z lekárne Dr.Max.

„Výstava povolaní je voľnočasovou aktivitou, ktorej cieľom je, okrem zmysluplného využitia voľného času detí, hravou formou priblížiť profesie, ktoré sú v mnohých prípadoch tieňové, nie je ich vidieť a ani sa o nich veľa nerozpráva. Napriek tomu, že ide o fikciu, detské mesto povolaní má vlastný erb, vlajku, a hymnu mesta. Mestečko ponúka ideálnu kombináciu interaktívnej hry, ktorá je prepojená s bežným životom,“ uviedla riaditeľka občianskeho združenia prevádzkujúceho Prvé Detské mesto povolaní Ing. Marcela Kulifajová.

Zámerom stálej expozície je pomôcť lepšie zorientovať deti vo svete profesií. Okrem práce lekárnikov si v mestečku deti môžu lepšie spoznať prácu moderátora, poštára, predavačky a niekoľkých ďalších. Môžu si vyskúšať jednotlivé povolania, ich vzájomnú interakciu, ich význam pre každodenný život a nahliadnuť tak do sveta „veľkáčov“. Výstava zorganizovalo Občianske združenie Eduplex, realizuje sa pod záštitou primátora mesta Bratislavy a Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR. V roku 2013 dostala ocenenie Národnej ceny kariérneho poradenstva. Expozícia je určená pre deti od 5 do 15 rokov a je otvorená každý deň od 10.00 do 20.00. Motto expozície je: „Deti presne vedia čo hľadajú. Pomôžme im vytvoriť predstavu, aby videli možnosti…“

O Dr.Max:

Lekárne Dr.Max vznikli v roku 2006 s cieľom byť k ľuďom čo najbližšie. V súčasnosti sú lídrom na trhu lekární v Slovenskej republike, zákazníci ich nájdu na vyše 220 miestach po celom Slovensku. Najväčšou hodnotou firmy sú zamestnanci, do ktorých rozvoja spoločnosť dlhodobo investuje. Dr.Max je v súčasnosti zamestnávateľom pre viac ako 1300 ľudí.

O ProCare:

Už od roku 2007 budujeme sieť zdravotníckych zariadení ProCare s cieľom poskytovať nadštandardnú zdravotnú starostlivosť pre celú rodinu. Sieť ProCare dnes tvorí 14 zariadení po celom Slovensku, kde poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom, sestrám jedinečnú starostlivosť v príjemnom prostredí, ktoré disponuje najmodernejším prístrojovým vybavením.

My v ProCare sa usilujeme o to, aby sme ľuďom na Slovensku prinášali stále kvalitnejší a komplexnejší servis, vďaka čomu šetríme čas našich pacientov. Nastavujeme systém spolupráce medzi lekármi tak, aby sme skrátili lehoty na diagnostiku zdravotného stavu.

V ProCare sa dlhodobo snažíme bojovať za lepšie zdravotníctvo na Slovensku. Sme presvedčení, že každý Slovák má právo na kvalitnú a včasnú zdravotnú starostlivosť, ktorá má byť odborná, prístupná, bezpečná, na úrovni a najmä poskytovaná vtedy, keď ju pacient najviac potrebuje. Naším jednoznačným cieľom je budovanie lepšieho zdravotníctva na Slovensku.

Pretože pre nás v ProCare je zdravie Slovákov na prvom mieste.

Podobné články