Kozorožce alpské – „ skvelí horolezci “ v ZOO Bratislava

Thumbnail
Kategórie:

Druhové zloženie ZOO Bratislava sme obohatili o nový druh, ktorý je vo voľnej prírode typickým symbolom alpských hôr.

Návštevníci môžu pozorovať v ZOO Bratislava kozorožce alpské (Capra ibex ibex) hneď v jednej z prvých expozícií za vstupom do ZOO. Tri jedince sa nachádzajú vo výbehu pred medveďom hnedým. Doviezli sme jedného samca zo Zooparku Chomutov (nar. 16. 5. 2017), samicu zo ZOO Salzburg (nar. 29. 5. 2017) a druhú samicu zo ZOO Hoyerswerda (nar. 24. 6. 2017)

Kozorožce sú výborní skokani a tiež skvelí horolezci. To im umožňuje ľahko sa pohybovať v strmom, nedostupnom teréne. Žijú nad hornou hranicou lesa, majú veľmi hustú srsť a sú schopní prežiť aj v období, kedy si v prírode nájdu len malé množstvo potravy. Žijú v početných stádach. Mladé samce vo veku približne 2 rokov odchádzajú od materskej skupiny a vytvárajú dočasné samčie skupiny. Mladé samice ostávajú s matkou, preto sa často stáva, že samice v rámci jednej skupiny sú navzájom príbuzné. Samce sa v období rozmnožovania pripoja k samičím stádam. Veľmi výrazné sú ich zahnuté rohy. Tie môžu dorastať do dĺžky 1 m a vážiť až 15 kg. Rohy rastú počas celého života, no v staršom veku rastú pomalšie. Samce s rohmi zvádzajú súboje o samice v období ruje.

V 19. storočí boli tieto kozorožce na mnohých lokalitách výskytu vyhubené. Pôvodné populácie ostali len v talianskych Alpách. Odtiaľ sa neskôr začali realizovať reštitučné projekty (znovu navrátenie jedincov na miesta pôvodného výskytu) do alpských oblastí Švajčiarska, Rakúska, Francúzska a Nemecka. Jedince boli vypúšťané aj do horských oblastí Bulharska a Slovinska, kde sa pôvodne nevyskytovali. Dnes má početnosť jedincov v prírode stúpajúcu tendenciu, takže v rámci ohrozených živočíchov sú zaradené do kategórie: málo dotknuté.

 

Výška v kohútiku:    samce 90 – 100 cm, samice 70 – 85 cm
Hmotnosť:  samce 70 – 130 kg, samice 20 – 40 kg
Dĺžka gravidity:  165 – 170 dní
Počet mláďat:  1 výnimočne 2
Dĺžka života:  20 rokov
Potrava:  trávy, byliny, listy, machy
Predátory:  vlk, medveď, orol

 

Podobné články