KNIHA: Mami, oci, poďme sa porozprávať

Thumbnail
Kategórie:

Zaujíma vás, čo trápi vaše dieťa a ako mu klásť otázky, aby samo prišlo na to, čo mu pomôže?

Radí detská psychologička Petra Arslan Šinková, autorka knihy Mami, oci, poďme sa porozprávať.

Základom vytvárania zdravých sociálnych väzieb a vzťahov je vytvorenie bezpečnej vzťahovej väzby u dieťaťa v ranom veku so vzťahovou osobou, ktorou je najčastejšie mama. Kľúčové je hlavne obdobie prvého roka dieťaťa a ďalej obdobie do jeho troch rokov. Dôležité je, aby dieťa so vzťahovou osobou malo bezpečný a zdravý vzťah, aby cítilo bezpodmienečné prijatie a lásku a pocit istoty a bezpečia. Bezpečná vzťahová väzba totiž vytvára základ toho, aký pohľad na svet dieťa získa a či bude dôverovať sebe a okoliu. Zároveň sa bude cítiť bezpečne a milované.  Veľmi dôležité je, ako deti vychovávate, aký je štýl rodinnej výchovy, ktorý významne vplýva aj na sociálne správanie detí – deti tak budú mať prosociálne správanie alebo naopak môžu mať problémy v emocionálnej a sociálnej oblasti. 

V prvých rokoch života dieťa netvorí kamarátske vzťahy, hra je neskôr paralelná, deťom stačí, že sedia vedľa seba, každé sa hrá s niečím iným. Približne po treťom roku života sa dieťatko začína viac socializovať a vstupuje do interakcie s inými deťmi. Ešte stále je ale normálne, že dieťa je v tomto období egocentrické a má pocit, že všetko patrí jemu, aj hojdačka na ihrisku. Preto sa neodporúča  nútiť ho požičiavať svoje obľúbené hračky alebo aby sa s niekým nasilu hralo. Stačí, keď vyčlení hračky, ktoré bude ochotné požičať a hračky, ktoré sú len jeho. Tak rešpektujeme jeho pocit vlastníctva, ktorý je veľmi dôležitý, aby si vedelo vážiť veci a oveľa srdečnejšie bude ochotné požičať hračky aj kamarátovi. V troch rokoch dieťa väčšinou nastupuje do materskej školy a to ako zvládne adaptáciu na materskú školu a ako sa sociálne začlení a ako bude schopné tvoriť kamarátske vzťahy, závisí od toho, či je schopné odpútať sa od rodičov. Odpútanie alebo separácia sa udeje bezpečne vtedy, pokiaľ má dieťa s matkou vybudovanú bezpečnú vzťahovú väzbu. Príliš úzkostné deti mávajú problém so sociálnym začlenením. Práve v predškolskom veku sa kladú základy sociálnych zručností dieťaťa. V mladšom školskom veku má socializácia mimoriadny vplyv na formovanie dieťaťa, predovšetkým vďaka tomu, že je súčasťou detských skupín sa formujú jeho postoje  k iným a k sebe. 

Emocionálnu výchovu a rozvoj sociálnych zručností je možné stimulovať pomocou rôznych aktivít a príbehov, pomocou ktorých budete viesť dieťa k vnímaniu, uvedomeniu a pomenovaniu svojich pocitov. Práve rodičia svojim príkladom, svojimi reakciami v kritických momentoch formujú aj prežívanie a reakcie svojho dieťaťa. Dieťa sa učí obzeraním vašich reakcií, keď ste smutní alebo sa hneváte alebo keď prežívate radosť.

Učte dieťa vnímať a pomenovať svoje pocity. Veľa sa s ním rozprávajte. Prostredníctvom rozhovorov a príbehov v knihe Mami, oci poďme sa porozprávať rozvíjate u dieťaťa jeho emocionálnu inteligenciu a učíte ho láske a dôvere.

TIP NA KNIHU POD VIANOČNÝ STROMČEK:

Mami, oci, poďme sa porozprávať /Petra Arslan Šinková/

Zaujíma vás, čo trápi vaše dieťa a ako mu klásť otázky, aby samo prišlo na to, čo mu pomôže? Autorka Petra Arslan Šinková, známa detská psychologička, poradí rodičom, ako viesť s dieťaťom rozhovor tak, aby sa rozvíjala jeho emocionálna inteligencia a kritické myslenie. Príbehy v knihe zamerané na priateľstvo, zdravé sebavedomie a vzťahy medzi deťmi sú kľúčom do detskej duše a pomôžu vám i vášmu dieťaťu získať iný pohľad na náročné situácie a nájsť z nich východisko.

Viac na www.fortunalibri.sk.

Podobné články