Je vaše dieťatko „iné“? Upriamte pozornosť na psychobiotiká

Thumbnail
Kategórie:

Detí s poruchami autistického centra pribúda, preto im treba venovať dostatočnú pozornosť. Neplatí pre ne rovnaká charakteristika a vzorec, je preto dôležité prejavovať im lásku, pochopenie a osobitý prístup.

Keď sa dieťatko odlišuje od ostatných

Zdá sa vám, že je vaše dieťatko „iné“ ako jeho rovesníci? Deti sú rozdielne, rovnako ako my dospelí – každý sme iný a v tom spočíva pestrosť nášho sveta. Niekedy však rodičia cítia, že ich dieťa sa od okolia odlišuje zásadnejším spôsobom, ako vymedzujú pojmy „svojská“ či „svojrázna“ osobnosť. Napovie im rodičovský inštinkt a pozorovanie druhých detí, ktorému sa občas nevyhneme – hoci podvedome, sem-tam porovnávame svoju ratolesť s ostatnými deťmi v kolektíve. A je to v poriadku, lebo aj to je jeden zo spôsobov, ako sa dá zistiť, či dieťa náhodou netrpí niektorou poruchou autistického spektra (PAS).

Nemusíte to zbadať hneď

Autizmus je široký pojem a zahŕňa všetky poruchy autistického spektra. Je charakterizovaný ako neurobiologicky podmienená vývinová porucha, ktorá preniká celou osobnosťou človeka a odráža sa v poruchách myslenia, cítenia aj správania. Typické sú špecifické príznaky v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov aj predstavivosti. Každé dieťa s autizmom je iné a spektrum prejavov je veľmi široké. Dá sa povedať, že nenájdeme dve autistické deti so zhodnými prejavmi. Každý človek s autizmom vykazuje rozdielne fyzické, emocionálne, behaviorálne a sociálne ťažkosti.

Pokojne sa môže stať, že v prvom roku a dokonca i do dvoch rokov veku sa dieťa vyvíja celkom normálne. Až s vyšším vekom si rodičia všimnú drobné odchýlky v správaní. Vo všeobecnosti si približne od roka môžete všimnúť oslabenie záujmu o kontakty s druhou osobou, slabšie reakcie dieťaťa na oslovenie či slabší očný kontakt. Vo veku 18 mesiacov je možné spozorovať, že dieťa pri hre uprednostňuje predmety pred ľuďmi alebo má netypické záujmy. Po dovŕšení druhého roku sa môže pridružiť nezáujem alebo pasivita pri kontakte s rovesníkmi, prípadne stagnácia rečového prejavu. Podozrenie na PAS môžu vzbudzovať aj špecifické motorické prejavy – trepanie ručičkami pri radosti alebo chodenie po špičkách.

Pomôžu špeciálne kmene

Autizmus sa pokladá za vysoko dedičný a ovplyvňujú ho aj genetické a epigenetické faktory. V posledných rokoch čísla výskytu rastú, čo sa môže spájať aj s vyššou medicínskou diagnostikou, ale aj s tým, že rodičia majú vyšší vek. Vedecky overená účinná liečba autizmu nie je známa a dá sa zvládnuť kombináciou psychoterapie a rôznych iných metód, pričom cieľom je zmiernenie sprievodných príznakov.

Na verejnosti sa čím viac rozpráva o psychobiotikách. Je to nová skupina výživových doplnkov, ktorá obsahuje špeciálne vyvinuté probiotické kmene. Tie majú na ľudské zdravie pozitívny vplyv, a to už či sa rozprávame o deťoch alebo dospelých. Okrem mnohých faktorov našu psychiku ovplyvňuje aj os „črevo – mozog“, kde psychobiotiká pozitívne vplývajú na črevnú mikrobiotu a tým pádom aj prispievať k zlepšeniu príznakov stresu, depresií, úzkosti či porúch spánku. Práve pri deťoch s autizmom je dôležitý špeciálne vyvinutý kmeň  Lactobacillus Plantarum PS128®. Tento kmeň na deti s poruchami autistického spektra pozitívne vplýva a zmierňuje u nich hlavné príznaky ako sú úzkosti, vzdor, hyperaktivita či agresia.

Podobné články