Wattsenglish® spustilo revolúciu vo svete jazykových kurzov pre deti

Thumbnail
Kategórie:

Wattsenglish

Jedinečné hodiny Wattsenglish v centre Chameleón predstavujú skvelý spôsob nielen pre deti, ktoré s anglickým jazykom iba začínajú ale aj pre tie, ktoré už s angličtinou majú skúsenosti. Cieľom hodín je rozvíjať komunikačné schopnosti detí na pokročilej úrovni tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a „prepínať“ medzi rodným jazykom a angličtinou.

Kurzy angličtiny pre školákov sú výnimočné. Vďaka metóde Wattsenglish a špecializovaným zahraničným a slovenským lektorom učíme deti prirodzene reagovať na angličtinu odbúravať bariéru  a komunikovať v cudzom jazyku. Navyše, obsah našich lekcií nadväzuje na učivo preberané na hodinách v školách, deti teda napredujú rýchlejšie!

Charakteristika kurzu:

výučbu vedie skúsený lektor,
vytvárame prirodzené bilingválne prostredie,
používame metodické postupy Wattsenglish®,
súčasťou výučby sú špecializované učebné materiály Wattsenglish – kniha, CD a DVD.

Ako vyzerá výučba?

Lektor na hodinách používa metodické postupy Wattsenglish a systematicky strieda rôzne aktivity, pri vysvetľovaní používa príklady a názorné ukážky, využíva princíp reči tela a telesné aktivity (skákanie, behanie, tancovanie), aby deti pochopili zadanie, súčasťou sú aj kolektívne hry, ktoré vtiahnu do deja celú skupinu, hodiny sú zaujímavé a majú spád, deti udržia 100% sústredenosť a napredujú rýchlejšie.

Baby english

V centre Chameleón nájdete, taktiež hodiny pre tých najmenších. Doobedné hodiny Baby english sú určené pre najmenšie deti už od 2,5 roka. Detičky tak prirodzene počas hry, tancovania a spievania prichádzajú do prvého kontaktu s cudzím jazykom, v príjemnom prostredí centa za prítomnosti rodiča a detí v rovnakom veku, takže krúžok predstavuje aj skvelú prípravu na škôlku.

Podobné články