Deťom chýba pohyb!

Thumbnail
Kategórie:

Zaraďte svojmu dieťaťu aspoň raz do týždňa hodinu aktívneho pohybu. Investujete tak do jeho zdravia.

V dnešnej dobe pribúda detskej obezity i agresivity. Je to z veľkej časti aj kvôli tomu, že deti majú málo pohybu a voľný čas trávia pred obrazovkou televízora či tabletu. Zakomponujme im do života viac aktívneho pohybu, možností je dnes neúrekom. Tanečné štúdio ŠancaTanca vám ponúka štyri tipy pohybových aktivít, ktoré by sa vašim ratolestiam mohli zapáčiť.

Tanečná prípravka pre dievčatká od 4 do 6 rokov je vhodná pre všetky malé slečny, ktoré baví tanec a neustále sa za zvukov akejkoľvek hudby zvŕtajú. Cieľom kurzu je rozvoj pohybových schopností a zručností, tvorivosti, vytváranie kladného vzťahu k pohybu, odbúranie nadbytočnej energie a  najmä strávenie príjemného času, vyšantenie a vybláznenie sa v spoločnosti iných detí. S deťmi sa robia cvičenia, ktoré obsahujú základné pohybové prvky, stimuly k pohybu založené najčastejšie na zákonitostiach detských hier, chôdzu, loptové hry, tanec, rôzne súťažné motorické hry vhodné pre predškolský vek, hudobno-pohybové hry. Občas sa nacvičujú jednoduché choreografie, kde si deti zapamätajú rad po sebe nasledujúcich jednoduchých prvkov. Do lekcie je zaradených veľa rytmických cvičení a hier, v ktorých je potrebná aj improvizácia a tvorivosť. Celé cvičenie je sprevádzané detskými piesňami, rozprávkami a riekankami. Používa sa tiež veľké množstvo pomôcok –  lopty, hudobné nástroje, prekážkové dráhy, stuhy, kruhy. Kurz býva v stredu o 16:25.

Pohybovo-silová prípravka pre chlapcov od 4 do 7. Ide o akýsi \“kruhový tréning\“, na ktorom sa zvýšia ich fyzické schopnosti. Po rozcvičke nasleduje niekoľko stanovíšť, kde si  chlapci hravou aj súťažnou  formou precvičujú celé telo, všetky svalové partie. Opičie dráhy, slalom, hry s loptami, kotúle či prvky boxu, to je len zlomok z toho, čo ich na hodine čaká. Utorky od 17:00 do 18:00.

Jumping Kids pre deti od 7 rokov. Teda skákanie na bezpečných malých  trampolínkach v sprievode certifikovanej lektorky. Striedajú sa rýchlejšie pesničky s pomalšími, lektorka používa rôzne pomôcky, deti sa počas hodiny nielen poriadne spotia a zbavia nahromadenej energie, ale najmä sa zabavia v kruhu iných detí. Lekcie prebiehajú v stredy o 17:25.

Hip-Hop nemusíme nikomu veľmi predstavovať. Pod vedením dvoch profesionálnych tanečníkov sa dievčatá aj chlapci vo veku od 9 rokov naučia štýlové kroky, pohyby aj ucelené choreografie. Zapoja pri ňom do aktívneho pohybu celé telo, žiaden sval nezostane nevyužitý. Tancuje sa v stredy o 16:30.

Všetky detské kurzy prebiehajú v štúdiu tanca, pohybu a osobného rozvoja ŠancaTanca v Karlovej Vsi a majú 11 týždňov. Cena jednej lekcie v rámci kurzu je 5 €. Možnosť dvoch náhradných hodín v prípade vymeškania.

Viac info nájdete na www.sancatanca.sk alebo na https://www.facebook.com/SancaTanca

Podobné články