Aký by mal byť otec v súčasnej dobe? Prísny alebo empatickejší?

Thumbnail
Kategórie:

Všetky výskumy ukazujú, že empatický a na deti koncentrovaný prístup pri výchove je účinnejší ako prísny a trestajúci. Mrkva funguje lepšie ako palica. Výprask spôsobí viac zla ako dobra. Hanba spôsobuje dlhotrvajúce psychologické traumy… Je čas, aby otcovia prestali vnímať fyzickú silu a emocionálny nátlak ako základné riešenie a osvojili si vnímavejší prístup.

Aj o tomto sa píše vo vynikajúcej knihe Moderné otcovstvo a autorom je Jordan Shapiro, vo svete veľmi uznávaný až oslavovaný myšlienkový vodca.

Vo svojej knihe o úlohe otca v 21.storočí skúma otcovstvo z rôznych pohľadov. Spochybňuje tradičné predpoklady o pôvode a rozdelení rodičovských úloh a rolí. Poukazuje na to, ako sú otcovia cez médiá neustále bombardovaní predpokladmi, ktoré vychádzajú ešte z čias viktoriánskeho či industriálneho chápania postavenia a úlohy otca v rodine.

Podľa výskumného centra Pev Research Center „podiel rodičov – otcov, ktorí nie sú v manželskom vzťahu, za posledných päťdesiat rokov vzrástol viac než dvojnásobne. Z rodičov, ktorí nie sú v manželskom vzťahu a žijú so svojimi deťmi, je dnes 29 % otcov, oproti 12 % v roku 1968.“
Podľa výskumu napríklad pokiaľ ide o akademické vzdelanie, deti osamelých otcov zvyknú mať lepšie známky a vyššie celkové hodnotenie na stredných školách. Zatiaľ čo osamelé matky zvyčajne kladú väčší dôraz na takzvané tradičné zvyky, napríklad rodinné obedy.

Moderné otcovstvo Jordan Shapiro

Táto kniha je o novom chápaní otcovstva, o úlohe otca pri výchove detí, o mužnosti ako takej.
Shapiro zvykne veľmi šikovne až nečakane kombinovať psychológiu s filozofiou, sociológiou a ekonómiu. Predkladá aspekty, ktoré by vám ani nenapadli alebo upozorní na fakty, ktoré ste si doteraz neuvedomovali.

Ženy-matky si pri čítaní potvrdia niektoré postrehy, ktoré samy nadobudli. A povedia si – áno, presne takto som to cítila, len o tom nikto nehovorí.
A muži zasa dostanú nový pohľad, informácie aj tipy, ktoré potrebujú, aby sa stali ešte lepšími otcami.
To je Moderné otcovstvo od Jordana Shapira.

Túto knihu možno vnímať ako balíček prvej pomoci pre otcov, ktorí majú pocit, že si ublížili, keď sa snažili uviesť do súladu svoje rodičovské predstavy a svoju identitu dospelého muža s kultúrou, ktorá sa aktívne zbavuje starých patriarchálnych tendencií. Mnohí dnešní muži sa cítia paralyzovaní, keďže čelia konfliktným odkazom…

Milan Buno, knižný publicista

Zdroj: www.bux.sk

Fotogaléria

Podobné články