KNIHA: Ako a čo robiť s autistickými deťmi?

Thumbnail
Kategórie:

3 úžasné knihy pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s autistickými deťmi.

Pod pojmom autizmus si mnohí často predstavia deti chladné, rezervované a neexpresívne, realita je však odlišná.

Autizmus je zrejme najzáhadnejšou vývinovou poruchou správania. Pred 70-timi rokmi bol záhadou, keď rakúsky psychiater Leo Kanner po prvýkrát hovoril o deťoch postihnutých „neschopnosťou normálnej interakcie s ostatnými, sociálnou izoláciou a stiahnutím sa do seba“.
A ostáva záhadou ešte dnes, napriek pokroku vedeckého výskumu a množstvu poznatkov z psychológie, biológie a neurológie.

Pre rodičov s autistickými deťmi vyšla Sada Autizmus, ktorá je však vhodná nielen pre nich, ale aj pre učiteľov, vychovávateľov, psychológov a ďalších pracovníkov, ktorí pracujú sa autistickými deťmi.

Sada Autizmus obsahuje knihu Sprievodca, ktorá pomáha bližšie pochopiť žiakov s autizmom a ponúka efektívne vyučovacie stratégie. Začína so sebahodnotiacim dotazníkom na zistenie vlastných vedomostí o tematike.
Sprievodca je zložený z dvoch častí: Naučte sa zasiahnuť a Zručnosti a metódy.
Obsahuje množstvo nápadov pre všetky oblasti Individuálneho výchovného programu pre žiakov Základných škôl vrátane aplikácie v predškolských zariadeniach.

K Sprievodcovi dostanete aj 2 pracovné zošity s predpripravenými úlohami pre žiaka aj učiteľa. Ponúkajú pomoc so všetkými hlavnými zložkami učenia od základných požiadaviek po kognitívne a abstraktné aspekty. Rozdelené sú podľa úrovne autizmu u dieťaťa a obsahujú pracovné nástroje a materiály usporiadané do pracovných úloh pre učiteľa aj žiaka.
Prvý pracovný zošit ponúka aktivity na rozvoj základných prerekvizít, ktoré uľahčia učenie a spôsoby ako dosiahnuť základné ciele v rôznych oblastiach Individuálneho výchovného plánu.
Druhý pracovný zošit nadväzuje na prvý a vylepšujú sa v ňom zručnosti nadobudnuté pri práci s prvým zošitom.

K Sprievodcovi a dvom pracovným zošitom môžete využiť aj online materiály na stránke www.noxi.sk/autizmus, ktoré obsahujú:

 • Často kladené otázky
  • Nástroje na posudzovanie
  •          Intervenčné stratégie
  •          Vzor Individuálneho vzdelávacieho programu a prípadovú štúdiu o behaviorálnych problémoch
  •          Užitočné pomôcky na plánovanie učenia
  •          Doplnkové úlohy pre žiakov na ďalšie vzdelávanie
  •          Materiály pre žiakov a študentov na vytlačenie

Všetky informácie, vysvetlenia a návrhy nájdete v Sade Autizmus, ktorú tvorí Sprievodca a 2 pracovné zošity + online materiály.

Milan Buno, literárny publicista

Podobné články