Prečo prihlásiť Vaše dieťa na hokej?

Thumbnail
Kategórie:

Hokej je u detí veľmi obľúbený šport, preto sme pre Vás pripravili niekoľko dôvodov, prečo by ste mali popremýšľať o tejto aktivite aj s Vašim drobcom.

1. Hokej ako šport: pre zdravý vývoj našich detí je dôležité, aby mali pravidelný pohyb, zdravý životný štýl, aby športovali, prípadne aby si k športu a pohybu vytvorili pozitívny vzťah už v detstve, lebo hýbať sa je dobré celý život!

2. Hokej ako koníček na celý život: dieťa si buduje vzťah nielen k hraniu, ale aj k sledovaniu hokeja či športov všeobecne.

3. Hokej rozvíja detskú osobnosť: rozvíja trpezlivosť, cieľavedomosť, disciplínu, posilňuje sebavedomie, učí prehrávať, a vedieť sa s tým vysporiadať, napomáha budovať silnú osobnosť.

4. Hokej ako voľnočasová / mimoškolská aktivita: počas školy by mali deti vyskúšať čo najviac aktivít, je to jediný spôsob, ako čo najskôr zistia, čo ich baví, čo im ide viac než ostatné aktivity, čo ich napĺňa.

5. Hokej ako kolektívny šport: pri hokeji sa dieťa učí socializovať, hľadať si kamarátov, vychádzať s nimi, učí sa ako zapadnúť do kolektívu, ako spolupracovať, či komunikovať medzi sebou.

6. Vaše dieťa sa na hokeji učí rešpektu: hráči rešpektujú svojich spoluhráčov, svojich nadriadených, pritom sa sami učia vybudovať si rešpekt pred druhými, okrem toho šport všeobecne je výborný základ do fungovania v rámci neskoršieho pracovného zaradenia – zo športovcov sú veľmi často úspešní manažéri či riadiaci pracovníci.

7. Hokej = MULTITASKING: hokej sa možno javí ako jednoduchý šport, ale z pohľadu športovca je to súhrn viacerých vecí, ktoré robí súčasne – musí korčuľovať, pracovať s rukami, držať puk, vedieť kedy vystreliť, ako vystreliť, popri tom sledovať hru, priebeh hry, vedieť predvídať, myslieť strategicky, konať logicky, zrýchľovať reakcie a reflexy, brániť protihráča, hrať čisto, nefaulovať… Vaše dieťa sa neučí LEN hrať hokej. Každá jedna aktivita a činnosť pri hraní sa dá uplatniť aj v iných športoch, aj v bežnom živote. Nehovoriac o tom, že už len fakt, že hokejista robí toľko vecí naraz, mu nesmierne rozvíja myslenie. 🙂

8. Budovanie fyzickej kondície: súčasťou kondície je obratnosť, koordinácia nôh a rúk, hokej buduje návyky k pohybovým aktivitám podporujúcich celkovú kondíciu.

9. Hokej ako ideálne miesto na vybitie detskej energie, najmä pre príliš aktívne deti: večer Vám Váš malý hokejista rozhodne hneď zaspí a nebude mať energiu oponovať ani vymýšľať! 🙂

KDE SI MÔŽETE HOKEJ VYSKÚŠAŤ?

SZĽH pravidelne organizuje podujatia v slovenských mestách pod názvom DETI NA HOKEJ, kde si všetky deti môžu vyskúšať hokejové zručnosti pod vedením skúsených trénerov. Hlavnými cieľmi sú zanechať v pamäti malých účastníkov pozitívnu skúsenosť s hokejom a zimným štadiónom, zoznámiť rodičov s hokejovým prostredím, ako aj pomôcť hokejovým klubom v materiálnom vybavení formou darovania hokejového výstroja malým hokejistom. 

ZOZNAM aktuálnych podujatí DETI NA HOKEJ nájdete TU.

AKO PRIHLÁSIŤ SVOJE DIEŤA NA HOKEJ? KONTAKTUJTE SVOJ HOKEJOVÝ KLUB – zoznam klubov TU.

hokej

Podobné články