6. jún 2020 / Meniny má Norbert

Pozor, od utorka sa menia pravidlá pre opatrenia vrámci Koronavírusu

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové opatrenie, ktoré upravuje nosenie rúšok na verejnosti. Nariadenie vstupuje do platnosti od polnoci z pondelka na utorok.
Pozor, od utorka sa menia pravidlá pre opatrenia vrámci Koronavírusu

Naďalej platí, že sa zakazuje vychádzať a pohybovat’ sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, šatkou alebo iným prostriedkom, ktorý bráni šíreniu kvapôčiek. Toto nariadenie však neplatí absolútne a prináša aj výnimky.

Rúška nemusia mať:

- deti do 2 rokov veku,

- osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

- osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelenej od ostatného priestoru na prepravu osôb,

- osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost’ od
iných osôb minimálne 20 metrov

- osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne  20 metrov.

Pred prekrytím horných dychacích ciest je potrebné:

- umyt’ si ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu

- pri nasadeni je potrebné si zakryt’ nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom  neboli žiadne medzery

Komentáre