31. marec 2020 / Meniny má Benjamín

Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu mesta Žilina

Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID na území Slovenskej republiky.
Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu mesta Žilina

Mesto Žilina prijalo preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID na území Slovenskej republiky. Uvedené nariadenia začnú platiť od utorka 10. marca do 15. apríla a upravovať sa budú podľa aktuálneho vývoja situácie. Na základe koordinácie primátora mesta Petra Fiabáne zasadal Krízový štáb mesta Žilina v pondelok 9. marca.

Preventívne opatrenia mesta Žilina v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID s účinnosťou od 10. marca do 15. apríla: 

 • Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré organizuje mesto Žilina a zároveň všetky hromadné podujatia, ktoré sú organizované v mestských priestoroch a budovách.
 • Športové stretnutia mestských hokejových klubov sa budú konať bez účasti divákov.
 • S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia na základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina.
 • Mesto vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia starostlivosti o detí do 3. rokov veku dieťaťa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí.
 • Uzatvorenie Mestskej krytej plavárne v Žiline a plavárne na Základnej škole Martinská.
 • Zrušenie verejného korčuľovania na Zimnom štadióne v Žiline.
 • Zrušenie všetkých podujatí pre verejnosť v Mestskom divadle v Žiline.
 • Pozastavenie činnosti v denných centrách pre seniorov a zákaz návštev v Zariadení pre seniorov ÚSMEV.
 • Upozorňujeme všetkých rodičov detí v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, že v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu, môže v tomto týždni alebo neskôr dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl, teda ich úplnému zatvoreniu. Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl.
 • Dodatočná dezinfekcia všetkých vozidiel mestskej hromadnej dopravy nad rámec bežnej údržby a dezinfekcie.
 • Vo všetkých budovách, kde sídlia mestské inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, bude prebiehať zvýšená sanitácia.
 • Odporúčame fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území mesta, aby sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa takýchto podujatiach nezúčastňovali.
 • Žiadame, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej požiadavky na Mestskom úrade v Žiline, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
 • Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí.

Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie. Viac informácií nájdete na: zilina.sk/koronavirus.

Zdroj: zilina.sk
Komentáre