19. jún 2019 / Meniny má Alfréd

Súkromná špeciálna materská škola Očko v Banskej Bystrici

Náš názov vyplýva zo zdravotného znevýhodnenia detí s poruchou binokulárneho videnia, ktoré navštevujú našu škôlku
Súkromná špeciálna materská škola Očko v Banskej Bystrici

Súkromná špeciálna materská škola „OČKO“ - jej názov vyplýva zo zdravotného znevýhodnenia detí s poruchou binokulárneho videnia. Od tohto sme si zvolili názov svojho Školského vzdelávacieho programu.

 

Predškolská príprava prebieha počas celého dňa formou aktivít zameraných na všestranný rozvoj schopností, zručností, návykov a osobnosti dieťaťa.

Využíva sa interaktívna tabuľa so softvérmi pre deti predškolského veku, kde sa podporuje rozvoj poznania, matematických predstáv, logického myslenia, grafomotorika a pleoptika. Práca s www stránkami ako www.predskolaci.cz a iné detské stránky. Pracovné zošity, ktoré vychádzajú z oblasti rozvoja poznania, jazykovej výchovy matematických predstáv a grafomotoriky.

Deti si kompetencie rozvíjajú aj prostredníctvom projektov, do ktorých je škôlka zapojená ako ADAMKO zdravo hravo a Zelená škola, taktiež súťažami, do ktorých sa zapájame po celý rok.

Galéria
Komentáre