15. október 2019 / Meniny má Terézia

Materská škola Melčice - Lieskové

Materská škola je umiestnená od septembra 2007 v budove tunajšej základnej školy. Má 3 triedy, do ktorých sú deti rozdelené podľa veku. Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou s možnosťou aj poldenného pobytu.
Materská škola Melčice - Lieskové

Materská škola je umiestnená od septembra 2007 v budove tunajšej základnej školy. Má 3 triedy, do ktorých sú  deti rozdelené podľa veku. Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou s možnosťou aj poldenného pobytu.

 

Obdobie predškolského veku je veľmi dôležitým vývinovým obdobím, pretože sa v ňom kladú základy pre ďalšie vývinové obdobie. Zabezpečujeme predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu Putovanie chrobáčikov. Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, kognitívnej a psychomotorickej, rozvíjame schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravujeme deti na život v spoločnosti v súlade s ich vekovými a individuálnymi osobitosťami.

 

Prevádzka v MŠ je denne od 6.30 hod. do 16.00 hod.

 

Krúžky:

  • Anglický jazyk
  • Náboženská výchova - katolícka
  • Náboženská výchova - evanjelická
Galéria
Komentáre